I. Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier clasa I gradul asistent la Serviciul cultură, activităţi publice şi relaţii cu presa în cadrul Direcţiei resurse umane, management din aparatul de specialitate al acestei autorităţi publice

Condiţii specifice de participare la concurs:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an.

Condiţia generală este îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor prevăzute de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Bacău în ziua de 15 martie 2016 ora 09.00- proba scrisă şi 17 martie 2016 ora 12.00 – interviul, iar dosarele complete de participare la concurs întocmite conform art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se depun la sediul Consiliului Judeţean Bacău în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III -a.

Informaţii suplimentare la telefon 0234/537200 int.162.

Pentru a vizualiza Bibliografia şi documentele pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs, accesaţi acest link.

II. Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier clasa I gradul asistent la Serviciul evidenţa cheltuielilor, sinteza şi evidenţa bugetului – Compartiment analiză şi asistenţă economică în cadrul Direcţiei economice şi managementul calităţii din aparatul de specialitate al acestei autorităţi publice

Condiţii specifice de participare la concurs:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an.

Condiţia generală este îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Bacău în ziua de 15 martie 2016 ora 09.00- proba scrisă şi 17 martie 2016 ora 12.00 – interviul, iar dosarele complete de participare la concurs întocmite conform art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se depun la sediul Consiliului Judeţean Bacău în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III -a.

Informaţii suplimentare la telefon 0234/537200 int.162.

Pentru a vizualiza bibliografia şi documentele pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs, accesaţi acest link.

III. Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier clasa I gradul asistent la Serviciul achiziţii publice în cadrul Direcţiei achiziţii publice, contracte din aparatul de specialitate al acestei autorităţi publice

Condiţii specifice de participare la concurs:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an.

Condiţia generală este îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Bacău în ziua de 15 martie 2016 ora 09.00- proba scrisă şi 17 martie 2016 ora 12.00 – interviul, iar dosarele complete de participare la concurs întocmite conform art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se depun la sediul Consiliului Judeţean Bacău în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III -a.

Informaţii suplimentare la telefon 0234/537200 int.162.

Pentru a vizualiza Bibliografia şi documentele pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs, accesaţi acest link.

Media
No rating yet

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.