Deputatul Miron Smarandache: întrebare cu privire la capacitatea României de a produce energie din surse regenerabile

Smarandache-Miron-AlexandruAdresată: Domnului Ministru Victor Vlad Grigorescu, Ministerul Energiei.

De către: Deputat PSD de Bacău, Miron Smarandache.

Obiectul întrebării: Capacitatea României de a produce energie din surse regenerabile.

Stimate domnule Ministru,

Statele Uniunii Europene au dezbătut şi aprobat în ultima perioadă o serie de măsuri şi programe pentru încurajarea cetăţenilor şi a companiilor de a investi în producerea de energie din surse regenerabile, inclusiv subvenţionarea unor activităţi în domeniu. Este cunoscut faptul că obiectivul strategic propus în Cartea Albă a Comisiei Europene pentru Strategia Comunitară „Energie pentru viitor: sursele regenerabile de energie” prevede dublarea aportului surselor regenerabile de energie ale statelor comunitare, care trebuie să ajungă treptat la 12 % din consumul total de resurse primare. Mai mult, statul român şi-a fixat drept obiectiv ca ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile să ajungă la 33% din consumul total de energie electrică în termen de câţiva ani. De asemenea, Strategia Energetică a României stipulează promovarea producerii energiei din surse regenerabile, precum şi reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului.

Având în vedere argumentele amintite, vă întreb cu respect, domnule Ministru:
1. Care au fost măsurile adoptate de noul Guvern pentru stimularea investiţiilor IMM-urilor în proiecte de producere a energiei alternative?
2. Care sunt principalele facilităţi oferite de stat IMM-urilor producătoare de energie din surse regenerabile?
3. Care este ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile în acest moment în România?
4. în ce poziţie ne situăm în acest moment la nivelul Europei din acest punct de vedere?

Solicit răspuns

Media
No rating yet

Comments are closed.