Palar-IonelAdresată: MINISTERULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE, Domnului Ministru Achim Irimescu

Obiectul întrebării: Clarificări privind măsurile suplimentare în vederea unui control mai riguros al calităţii produselor alimentare de origine nonanimală de import, la punctele de frontieră şi pe teritoriul României

Stimate domnule Ministru,
Făcând referire la legumele şi produsele de import comercializate în România, aţi declarat, recent, că „o parte dintre produsele pe care le consumăm sunt otrăvite”. De asemenea, aţi precizat faptul că sunt o serie de produse care vin şi din alte state şi care nu respectă normele europene. Am cunoştinţă despre faptul că, începând cu finele anului trecut, aţi declanşat controlul la frontieră al fructelor şi legumelor care vin din alte state, pentru a stopa astfel de transporturi, autoritatea competentă fiind Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Cu toate acestea, nici aceste controale nu se pot efectua temeinic, având în vedere lipsa personalului calificat.

Un alt aspect semnalat de Domnia voastră vizează controlul calităţii produselor alimentare de origine nonanimală care tranzitează teritoriul României. Aţi specificat faptul că nu ne putem face mari iluzii, pentru că doar 10% din fructele şi legumele care intră în România se pot controla potrivit legislaţiei UE, întrucât, potrivit legislaţiei, autorităţile nu pot controla transportatorii care sunt în tranzit prin România. Sunt camioane care declară că sunt în tranzit, trec sigilate şi se desigilează în ţară.

Având în vedere aspectele semnalate tocmai de Domnia Voastră şi luând în considerare evenimentele recente – cazul copiilor cu infecţii digestive puternice, una dintre cauzele vehiculate de autorităţi fiind consumul portocalelor din comerţ – este evident că avem o problemă care necesită o soluţie urgentă. Astfel, vă întreb, domnule Ministru, care sunt măsurile suplimentare pe care le aveţi în vedere pentru a rezolva aceste două chestiuni – un control mai eficient al fructelor şi legumelor la punctele de frontieră şi verificarea calităţii produselor declarate ca fiind în tranzit pe teritoriul României.

Solicit răspuns în scris.

Media
No rating yet

Comments are closed.