În data de 11 mai, Cosmin Necula a fost printre cei 39 de iniţiatori ai unui proiect de lege care reglementează valoarea minimă a patrimoniului iniţial necesar pentru înfiinţarea  asociaţiilor şi  fundaţiilor. Astfel, consideră aceştia, scăderea valorii patrimoniului iniţial al unei noi asociaţii sau fundaţii, precum şi stabilirea unei valori fixe, care poate fi indexată în viitor, reprezintă o soluţie pentru îmbunătăţirea condiţiilor de participare civică şi publică a cetăţenilor României.

Conform expunerii de motive, ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 care reglementează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor din România stabileşte că pentru înfiinţarea unei asociaţii sau fundaţii, fondatorii trebuie să depună un patrimoniu iniţial în valoare de cel puţin un salariu minim pe economie în cazul asociaţiilor, respectiv 100 de salarii minime în cazul fundaţiilor.

Această prevedere a fost creată şi modificată (prin Legea 246/2005) într-o perioadă în care salariul minim pe economie era între 70 lei (2000) şi 310 lei (2005), reprezentând, chiar şi în condiţiile puterii de cumpărare şi a situaţiei economice, o sumă rezonabilă pentru persoanele care doreau să se asocieze pentru înfiinţarea unei asociaţii. în cazul fundaţiilor, suma necesară era de 7000 de lei în 2000 şi de 31000 de lei în 2005.

Având în vedere creşterea graduală şi continuă a salariului minim pe economie, care este programat să crească de la mijlocul anului 2015 la valoarea de 1050 lei. existând promisiuni că va ajunge la 1200 de lei în următorii doi ani, consider că necesitatea constituirii unui patrimoniu iniţial atât de consistent pentru o asociaţie, în condiţiile în care majoritatea sunt formate dintr-un număr redus de persoane şi cu impact preponderent local, reprezintă o limitare a dreptului constituţional la asociere, drept garantat de Constituţia României şi de tratatele şi acordurile europene şi internaţioonale la care suntem parte.

Dreptul la asociere este unul dintre drepturile fundamentale ale cetăţeanului, unul din motivele Revoluţiei din 1989, iar limitarea acestui drept constituţional şi democratic prin restricţii de natură economică nu fac decât să încalce drepturile constituţionale ale cetăţenilor români care doresc să se asocieze.

Concret, Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, se completează după cum urmează:

  1. La articolul 6, aliniatul (2), litera f se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(f) patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial nu poate fi mai mic de 200 lei şi este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor. în cazul aportului în natură, forma autentică a actului constitutiv şi a statutului este obligatorie”;

  1. La articolul 15, aliniatele (2) şi (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natura sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puţin 20.000 lei.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul fundaţiilor al căror scop exclusiv, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operaţiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziţia altor asociaţii sau fundaţii, în vederea realizării de programe de către acestea din urma, activul patrimonial iniţial poate avea o valoare totală de cel puţin 40.000 lei”.

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.