Deputatul PSD de Bacău, Cosmin Necula a ținut ieri o conferință de presă pe tema aprobării bugetului pe anului 2015 de către Consiliul Local fără a fi respectată legislația în vigoare din acest domeniu.

Buget dezbătut  public – doleanța lui Cosmin Necula

Acesta reclamă Consiliului Local Bacău că nu a fost respectată legislația în vigoare, și anume legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale care prevede faptul că proiectul bugetului local se  publică  în  presa  locală  sau  se  afișează  la  sediul  unității  administrativ-teritoriale,  existând  un termen de contestații de 15 zile și Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, care precizează, la  cap.  II,  art.  7,  alin.  2,  că  orice  proiect  de  hotărâre  trebuie  să  fie  transmis  opiniei  publice  cu  cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice.

Cosmin Necula susține că ședința de buget „trebuia să fie realizată anterior unei consultării publice organizate în prealabil și nu scoasă de sub masă într-o dimesiune de trei zile. Bugetul trebuia dezbătut public, să li se ofere posibilitatea cetățenilor de a se exprima cu privire problemele de pe strada lor, iar oamenii de afaceri  să își expună  opinia cu privire la schema investițională”.

De asemenea, deputatul a afirmat că cei doi consilieri PSD nu vor vota  planul de investiții pe 2015 în  forma actuală și că vor propune în cadrul ședinței extraordinare a Consililului Local, 29 de amendamente cu privire la bugetul municipal. Pe lista amendamentelor se înscriu subiecte precum reabilitarea Spitalului de Pneumoftiziologie, reabilitare și modernizare piaței din str. Gării, reabilitarea și modernizarea piaței din cartierul CFR, reabilitarea și refacerea rețelei de cabinete medicale școlare și suportarea diferenței intervenite în urma actualizării prețului metrului cub de apă și canalizare.

Acesta a mai declarat că va ataca în contencios administrativ hotărârea prin care se va vota bugetul municipiului pe anul 2015.

Nu e loc de parlamentari în cadrul ședințelor Consiliului Local Bacău

Parlamentarul băcăuan a înaintat  pe data de 13.02.2014  o cerere în vederea luării de cuvânt în cadrul ședintei extraordinare a Consiliului Local Bacău, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului Consiliului Local de Funcționare. Răspunsul a  fost primit pe data de 18.02.2014, iar, conform declarațiilor lui Cosmin Necula, acesta a fost unul negativ, motivul fiind definitivarea ordinii de zi și a listei de invitați.

Media
No rating yet

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.