În data de 20 februarie a fost convocat Consiliul Local al Municipiului Bacău în şedinţă ordinară pentru data de 27 februarie 2015, orele 11.00, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău, şedinţa având următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei de membru a municipiului Bacău către Asociaţia Municipiilor din România pentru anul 2014.

Iniţiator – dl. Romeo Stavarache,  primarul Municipiului Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la editarea şi tipărirea împreună cu Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, Filiala „General Eremia Grigorescu” a publicaţiei trimestriale „Veteranul de Război”.

Iniţiator – dl. Radu Ababei, viceprimar al Municipiului Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău, Asociaţia „Eminenta Pro Vrânceanu”, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”, Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” şi Colegiul Tehnic „Henri Coandă” la organizarea spectacolului caritabil „Punte între Generaţii”, care va avea loc la Teatrul de Vară „Radu Beligan” din municipiul Bacău în data de 27.02.2015.

Iniţiator – dl. Radu Ababei, viceprimar al Municipiului Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Sindrom Down Bacău la organizarea evenimentului dedicat celebrării celei de „A 10 – a Aniversari a Zilei Mondiale a Sindromului Down”, care se desfăşoară în data de 21 martie, în Bacău.

Iniţiator – dl. Radu Ababei, viceprimar al Municipiului Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice Bacău la organizarea evenimentului „Ziua Internaţională a Femeii – 8 Martie”.

Iniţiator – dl. Radu Ababei, viceprimar al Municipiului Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2011 şi abrogarea HCL nr. 291/ 2013.

Iniţiator – dl. Vasile Tescaru, viceprimar al Municipiului Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, numărului de personal şi Statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău, începând cu data de 01.03.2015.

Iniţiator – dl. Radu Ababei, viceprimar al Municipiului Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construirea a 5 locuinţe şi realizarea împrejmuirii unui teren, Şerbăneşti, sola 82, parcela 253, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.

Beneficiari: Ţarălungă Eugen şi Margareta, Man Ştefan şi Doina, din Bacău

Iniţiator – dl. Vasile Tescaru, viceprimar al Municipiului Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea a două spaţii aflate în incinta halei de peşte – carne din Piaţa Centrală, din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.

Iniţiator – dl. Radu Ababei, viceprimar al Municipiului Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator – dl. Vasile Tescaru, viceprimar al Municipiului Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerilor prealabile înregistrate cu nr. 65015/28.01.2015 şi nr. 19820/09.02.2015.

Iniţiator – dl. Vasile Tescaru, viceprimar al Municipiului Bacău

 1. Informare privind situaţia proceselor în care Consiliul Local este parte.

D-na Ilie Diana – Inspector de Specialitate la Compartimentul Analiză şi Relaţii Consiliul Local

 1. Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav din al doilea semestru al anului 2014.

D-na Pozânărea Daniela – Director D.A.S. Bacău

14. Diverse.

 

Potrivit Legii nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, ședințele consiliului local și județean sunt publice, astfel încât orice cetățean interesat poate asista la discuții. Pentru mai multe informaţii despre proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local accesaţi următorul link.

 

 

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.