Consiliul Local Bacău a fost convocat în şedinţa extraordinară vineri, 21 august 2015, începând cu ora 13.00, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău. Totodată, a fost publicat pe site-ul instituţiei programul sedinţelor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Bacău pentru discutarea documentelor şi avizarea proiectelor ce se vor dezbate în şedinţa extraordinară de vineri. Orarul lor poate fi consultat aici.

Ședințele Consiliului Local sunt publice, astfel că orice cetățean poate asista la discuții.

Ordinea de zi este compusă din următoarele proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Consiliului Local al Municipiului Bacău

Iniţiator-DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 67/ 2015 prin care s-au aprobat valorile de inventar rezultate în urma reevaluării efectuate la bunurile ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău înscrise în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău la data de 31.12.2014

Iniţiator-DL. VASILE TESCARU- VICEPRIMARAL MUNICIPIULUI BACĂU

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.