Deputatul PSD de Bacău, Miron Smarandache, a primit răspuns la interpelarea transmisă ministrului Educației și Cercetării Științifice, Sorin Câmpeanu, care a avut ca obiect desfăşurarea concursurilor naţionale pentru conducerea Inspectoratelor Şcolare Judeţene. Parlamentarul social-democrat s-a referit îndeosebi la situația concursurilor aferente ocupării funcţiilor de inspector şcolar general şi inspector şcolar general adjunct, precum şi de director al Casei Corpului Didactic din județul Bacău, atrăgând atenția asupra faptului că respectivele examene nu au fost tocmai în regulă. Miron Smarandache a arătat că, în urma concursurilor organizate de MECȘ în luna mai a.c., Inspectoratul Şcolar Județean Bacău a ajuns în situația de a funcţiona la limita de avarie, în perioada delicată în care au avut loc evaluările de la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2014-2015, evaluarea naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi examenul de bacalaureat naţional, dar şi alte evenimente importante din viaţa şcolilor băcăuane, la finalul anului şcolar. „Pe de altă parte, potrivit unor informaţii apărute în mass media, la concursul similar pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general adjunct al IŞJ Iaşi s-a desemnat un câştigător, deşi, conform CV-ului prezentat, acesta nu ar fi avut nici măcar dreptul de a se înscrie la concurs”, a atenționat deputatul PSD Bacău.
Având în vedere această situaţie nefirească, Miron Smarandache l-a întrebat respectuos pe ministrul Educației următoarele: „1. Care au fost criteriile potrivit cărora toţi cei patru aspiranţi la funcţia de inspector general adjunct al IŞJ Bacău, participanţi la concurs, au fost declaraţi respinşi?2. Ce recomandări aveţi pentru conducerea IŞJ Bacău privitor la situaţia creată, având în vedere faptul că instituţia va trebui să organizeze corect şi transparent examenele din acest sfârşit de an şcolar fără adjuncţii inspectorului general?; 3. Care a fost situaţia concursurilor organizate pentru conducerea IŞJ Iaşi, în sensul dacă s-au respectat sau nu procedurile legale în vigoare?; 4. Cum apreciaţi procentul de promovare al concursului naţional pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct şi director al Casei Corpului Didactic, concurs organizat de ministerul pe care îl conduceţi?; 5. În aceste condiţii, consideraţi oportună organizarea unei noi sesiuni a acestui concurs, şi daca dă, până la data reluării acestuia, ce măsuri ameliorative vă propuneţi în vederea remedierii situaţiei constatate?”.
În răspunsul său, ministrul Educației și Cercetării Științifice a afirmat că concursurile pentru ocuparea funcţiilor de conducere din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău şi Inspectoratului Şcolar Judeţean laşi s-au desfăşurat conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar generai adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/2011, cu modificările şi completările ulterioare. „La concursul pentru ocuparea celor două funcţii de inspector şcolar general adjunct din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău s-au înscris doi candidaţi. Aceştia au informat, în scris, comisia de concurs asupra deciziei de retragere din concurs. În ceea ce priveşte cele două funcţii vacante de inspector şcolar general adjunct din cadrul inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, dintre cei doi candidaţi înscrişi, un candidat a fost declarat „admis”, celălalt candidat s-a retras din concurs. Motivele retragerii acestor candidaţi sunt de ordin personal, aşa cum rezultă din declaraţiile pe care aceştia le-au depus”, a precizat Sorin Câmpeanu.
Ministrul a mai susținut, de asemenea, că potrivit proceselor-verbale ale concursurilor amintite nu a fost consemnată nicio observaţie şi nu a fost menţionat niciun incident. „Concursurile pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director la Casa Corpului Didactic, neocupate în sesiunile martie-mai 2015, se vor organiza la o dată care va fi anunţată ulterior, conform prevederilor legale”, a conchis ministrul Educației, în răspusul oficial trimis deputatului Miron Smarandache.
„Desigur, după cum se poate observa din întrebările și răspunsurile aferente interpelării mele, domnul ministru nu a dorit să răspundă la unele dintre observațiile formulate în document. De fapt, referitor la majoritatea aspectelor prezentate, domnul ministru a trecut cu vederea gravitatea situației existente la acel moment la IȘJ Bacău. Din fericire, reprezentanții acestei instituții au reușit să gestioneze cu succes toate provocările sfârșitului anului școlar trecut, iar doamna inspector școlar general Theodora Șotcan merită toate felicitările”, a apreciat Miron Smarandache după primirea răspunsului conducerii Ministerului Educației.

Media
No rating yet

Comments are closed.