Consiliul Local Bacău se întrunește în ședință ordinară pe 31 august 2016

sedinta-31-augustConsiliul Local al municipiului Bacău se întrunește în ședința ordinară miercuri, 31 august, de la ora 10. Pe ordinea de zi se află 22 de puncte de discuții, cel mai important vizând rectificarea bugetară. Alte subiecte propuse vizează, printre altele, decontarea integrală a transportului elevilor din municipiul Bacău (nu 50% ca până în prezent), 50% din costuri revenind bugetului local al municipiului Bacău, restul de 50% fiind asigurat de SC Transport Public SA, precum și premierea celor 10 elevi din municipiul Bacău care au obținut nota 10 la Evaluarea Națională sau Examenul de Bacalaureat cu câte 1000 de lei.

Ședințele Consiliului Local al municipiului Bacău se desfășoară în incinta Centrului de Afaceri și Expoziții Mircea Cancicov. Acestea sunt publice, potrivit art. 42, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice, astfel că orice cetățean poate participa la discuții, precum și filma sau fotografia ședința fără o solicitare prealabilă.

Programul ședințelor de specialitate, potrivit website-ului primăriei:

comisii-specialitate-bacau

Toate punctele de pe ordinea de zi a ședinței CL Bacău de miercuri, 31 august 2016

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Programul de investiţii pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 83 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere însoţită de copii după acte doveditoare, până la data de 12.08.2016

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind premierea unor elevi din municipiul Bacău care au obţinut rezultate deosebite la examenul de Evaluare Naţională, sesiunea iunie 2016 şi la examenul naţional de Bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2016 şi completarea HCL nr. 323/ 2013

Iniţiator- DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinţei Civile nr. 2057, pronunţată la data de 30.10.2013 în dosarul nr. 2338/110/2009 de către Tribunalul Bacău, modificată prin Decizia nr. 3683 din 14.11.2014 a Curţii de Apel Bacau

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Fundaţia Comunitară Bacău, la organizarea Swimathon şi Semimarathon – manifestări sportive şi comunitare de prestigiu pentru Bacău

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun al elevilor, asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor facilităţi de transport precum şi aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilităţi

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al societăţii Thermoenergy Group SA Bacau şi a modificării art.5.1 din Actul Constitutiv al acesteia

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotârâre pentru darea în administrare către Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Bacău a activităţii de administrare a celulei II a depozitului de deşeuri Nicolae Bălcescu şi aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei II a depozitului de deşeuri Nicolae Bălcescu

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâreprivind stabilirea cu caracter temporar a modalităţii de gestiune a activităţii de administrare a Celulei II din cadrul depozitului conform de deşeuri realizat prin Proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în Judeţul Bacău”

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâreprivind completarea HCL nr. 226/ 17.08.2016 prin care s-au modificat unele hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău prin care s-a stabilit componenţa organelor de conducere ale societăţilor comerciale, asociaţiilor şi instituţiilor la care Municipiul Bacău este acţionar/ asociat

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâreprivind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
 2. Proiect de hotărâreprivind completarea HCL nr. 207/ 2016 prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2016-2017

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâreprivind constituirea la nivelul Municipiului Bacău a Comisiei Locale de Ordine Publică şi abrogarea H.C.L nr. 106/ 05.06.2015

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâreprivind completarea şi modificarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
 2. Proiect de hotărâreprivind aprobarea cererii d-nei Amarandei Lidia de extindere a spaţiului de locuit

Iniţiator – DL.ŞTEFAN DANIEL – DRAGOŞ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâreprivind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacău preluate de la Consiliul Judeţean Bacău în baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010

Iniţiator – DL.ŞTEFAN DANIEL – DRAGOŞ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr. 69336 din 13.10.2015 încheiat între Municipiul Bacău şi M.C. MED S.R.L. pentru spaţiul cu destinaţia cabinet medical şi a terenului aferent din Municipiul Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 3 – 5 Iniţiator – DL.ŞTEFAN DANIEL – DRAGOŞ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU
 2. Proiect de hotărâreprivind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE HALĂ REPARAŢII, SPĂLĂTORIE, ÎNCHIRIERI AUTO, BIROU ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. DR. ALEXANDRU ŞAFRAN, NR. CADASTRAL 70547, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară

BENEFICIARI: PANAITE CONSTANTIN-CRISTIAN, LIS1TA CLAUDIU-NAPOLEON, LISITA LILIANA, din Jud. Bacau

Iniţiator – DL.ŞTEFAN DANIEL – DRAGOŞ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

pentru CONSTRUIRE BLOC LOCUINŢE P + 2 + M, STR. MĂGURA CAŞIN, NR. 7, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară BENEFICIARI: GAFITA NICOLAE-BOGDAN, GAFITAIOANA-MARIA, din Bacau Iniţiator – DL.ŞTEFAN DANIEL – DRAGOŞ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Asociaţia Sport Club Bacău

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Aducerea Ia cunoştinţă Consiliului Local al Municipiului a Deciziei nr. 27 din 22.04.2016 a Camerei de Conturi Judeţul Bacău.
 2. Diverse
Media
No rating yet

Autorul articolului

Articole asemănătoare

One Response Comment

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.