sedintacl28decConsiliul Local Bacău a fost convocat în şedinţă extraordinară luni, 28 decembrie 2015, începând cu ora 14.00, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău.

Pe site-ul instituţiei a fost publicat programul sedinţelor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Bacău pentru discutarea documentelor şi avizarea proiectelor de hotărâre ce se vor dezbate în şedinţa extraordinară de luni. Toate vor avea loc la Centrul de Afaceri şi Expoziţii, luni, 28 decembrie, înainte de şedinţă. Orarul lor poate fi consultat aici.

Ședințele Consiliului Local sunt publice, astfel încât orice cetățean poate asista la discuții.

Ordinea de zi este compusă din următoarele proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2015, al Municipiului Bacău.

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiţii in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investiţii pe anul 2016, al Consiliului Local al Municipiului Bacau.

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Thermoenergy Group SA Bacau.

Iniţiator-DL. VASILE TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

4. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale înregistrată în HCL nr. 245/ 2015 prin care s-au stabilit impozitele şi taxele locale, precum şi axa de salubrizare pentru anul 2016 în municipiul Bacău

Iniţiator – DL. VASILE TESCARU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

5. Proiect de hotărâre privind menţinerea pentru anul 2016 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 – privind Codul fiscal, actualizată, la nivelul anului 2015.

Iniţiator – DL. VASILE TESCARU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentului “Actualizarea Maşter Planului Municipiului Bacău pentru instalaţii mari de ardere (‘ MA) si a sistemului de terrnoficare (ST), pentru perioada 2013-2034”, realizat în cadrul pro setului “Retehnologizarea sistemului de terrnoficare din Municipiul Bacău în vederea confc -mării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană” Cod proiect CCI 2009ROI61PR024

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

7. Proiect de hotărâre privind ramanerea in vigoare z costului mediu lunar de întreţinere in Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau si a gr iei de calcul a contribuţiei datorata de susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice ingrijite in aceasta instituţie, aprobate prin H.C.L. nr. 14/30.01.2015 pana la aprobarea noului cost de intreth ere aferent anului 2016.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de Ia Consiliul Judeţean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010.

Iniţiator – DL. VASELE TESCARU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 77 din 04.05.2015.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR aL MUNICIPIULUI BACĂU

Media
No rating yet

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.