sedintacj28decConsiliul Judeţean Bacău a fost convocat în şedinţă extraordinară pentru data de 28.12.2015 ora 1300 în sala mare de şedinţe a Consiliului Judeţean Bacău. Ședințele sunt publice, astfel că orice cetățean poate să ia parte la discuțiile/prezentările din plen.

Iată ordinea de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 16.12.2015;
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău pe anul 2015;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul IV 2015 al Judeţului Bacău;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Informare cu privire la acţiunile de audit ale Camerei de Conturi Bacău asupra execuţiei bugetare a exerciţiilor financiare 2013 şi 2014;

Prezintă: d-na Gabriela Mitrea–dir. executiv al Direcţiei economice şi managementul calităţii

 1. Informare privind absorbţia fondurilor europene (POR, PODCA, POP, POS Mediu, POS CCE, POS DRU, SEE, BANCA MONDIALĂ) în perioada iulie 2007 – decembrie 2015, accesate de către Consiliul Judeţean Bacău;

Prezintă: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind avizarea Normelor de venit pentru persoanele fizice care realizează venituri comerciale, stabilite conform Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale OMFP nr.2875/2011, pentru anul 2016;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii la principalele produse agricole pentru anul 2016, în judeţul Bacău;

Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă –vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare pentru întreaga arie de operare;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Informare privind stadiul implementării proiectelor derulate prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, de către SC CRAB SA; perspective privind absorbţia fondurilor europene pentru infrastructura de apă şi apă uzată în judeţul Bacău prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020;

Prezintă: dl.Răzvan Grigore Găină–dir. general al  S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău

 1. Informare privind motivele juridice care conduc la imposibilitatea accesării fondurilor europene de către mun. Oneşti în infrastructura de apă şi apă uzată, inclusiv staţia de epurare;

Prezintă: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării în anul 2016 a concediului de odihnă anual neefectuat în anul 2015 de către Preşedintele şi Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Bacău;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău şi Camera Agricolă Judeţeană Bacău;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, ca urmare a finalizării licitaţiei de atribuire electronică a traseelor din data de 14.12.2015;

Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă –vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului maxim lunar de carburanţi pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Judeţean Bacău şi al instituţiilor aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Raport cu privire la emiterea dispoziţiilor în baza Legii nr.10/2001, ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău, având ca obiect imobilele-terenuri situate în incinta S.J.U. Bacău;

Prezintă: dna Elena Cătălina Zară–Secretarul Judeţului

 

PREŞEDINTE,

Dragoş BENEA

 

                                                                                                                                                       Întocmit,

                                                                                                                                                       Ciprian Nica

Media
No rating yet

Comments are closed.