Consiliul Local Bacău: a fost publicat anunțul de participare pentru acordarea finanțărilor nerambursabile prin Legea 350/2005

UPDATE: Cu numai 4 zile înainte de închiderea perioadei de depunere a dosarelor, au fost publicate pe site-ul Primăriei Bacău anexele în format deschis pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local pentru activități nonprofit de interes general. Acestea pot fi descărcate de aici.

Consiliul Local Bacău a publicat anunțul de participare pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activităţi nonprofit de interes general. Proiectul de hotărâre, supus votului și aprobat cât încă mai era în dezbatere publică, poate fi consultat pe site-ul instituţiei www.primariabacau.ro, secţiunea Finanţări Nerambursabile sau prin intermediul Comisiei Tehnice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/2005 (Bacău, str. Mărășești nr. 6).

În anunțul publicat se specifică faptul că „Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 13 mai 2016 ora 14.00”. Executivul justifică acest lucru prin următoarele aspecte:

  • aprobarea în data de 22.04.2016 a unor completări ale documentaţiilor de referinţă, de solicitare a finanţării nerambursabile, Metodologia Generală şi Ghidurile Solicitanţilor aferente domeniilor sport, culte, social, educatie-mediu;
  • aprobarea a două noi domenii de finanţare: domeniul cultura si tineret, pentru care se impunea aprobarea unor ghiduri si grile de evaluare;
  • aprobarea în data de 07.03.2016 a Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pentru anul 2016;
  • intenția noastră este de a ajuta la implementarea și desfășurarea unor proiecte pe domeniile de activitate aprobate, care să vină în sprijinul comunității locale, iar prin amânarea implementării acestor proiecte pot fi aduse importante prejudicii beneficiarilor finali și implicit autorității finanţatoare;
  • după termenul limită de depunere a proiectelor, urmează evaluarea proiectelor, semnarea contractelor de finanţare, ceea ce înseamnă un minim de încă 15 zile, ce va determina diminuarea perioadei de derulare a proiectelor aprobate.

Suma alocată pentru anul 2016 este 9.931.250 lei, aprobată conform Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016, repartizată în conformitate cu programul anual al finanţărilor nerambursabile, aprobat prin HCL nr. 55/07.03.2016, astfel: Domeniul Sport 5.700.000 lei, Domeniul Culte 1.900.000 lei, Domeniul Social 500.000 lei, Domeniul Educaţie-Mediu 231.250 lei, Tineret 300.000, Cultura 1.300.000 lei.

În ceea ce privește sumele minime și maxime de finanțare, în proiectul de hotărâre aprobat nu există nicio diferență față de cel care a fost supus dezbaterii publice. Astfel, pentru domeniul Educație, mediu limita maximă a finanțării unui proiect în baza Legii 350/2005 este de 30.000 lei. Pentru domeniul Culte, valoarea finanțării nerambursabile va fi cuprinsă între minim 10.000 lei și maxim 400.000 lei. Pentru domeniul Social, limita maximă a finanțării unui proiect este de 100.000 lei, proiectele ce depășesc acest grant fiind declarate neeligibile. Pentru domeniile Tineret, Sport și Cultură, sumele nu sunt precizate, însă se stipulează că programele și proiectele de interes public vor fi selecționate pentru finanțare în cadrul limitelor unui fond anual aprobat de către Consiliul Local Bacău.

Perioada de depunere a proiectelor este 29.04.2016 – 13.05.2016, ora 14.00.Aplicanţii vor depune cererile de finanţare conforme cu Ghidurile Solicitanţilor şi Metodologia Generală, la registratura Municipiului Bacău, str. Mărăşeşti nr. 6, Bacău. Taxa de participare la procedura de atribuire a finanţărilor nerambursabile este de 75 lei şi se achită la Direcţia Economică – impozite şi taxe locale din Bacău, str. Mărăşeşti nr. 6.

Selecţia si evaluarea proiectelor depuse va fi facuta de către comisiile de evaluare pentru fiecare domeniu de finanţare, aprobate prin HCL nr.113/20.04.2016, in perioada 16.05.2016- 20.05.2016.

Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse in vederea finanţării nerambursabile se face de către comisiile de evaluare, lista finală a câştigătorilor urmând a fi aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local al Muncipiului Bacău.

Media
No rating yet

Comments are closed.