Consiliul Judeţean Bacău a fost convocat în şedinţa ordinară pe luna mai pentru data de 28.05.2015, ora 1400 în sala mare de şedinţe a Consiliului Judeţean Bacău. Ședințele Consiliului Județean sunt publice, astfel că orice cetățean poate asista la discuții.

Subiectele aflate pe ordinea de zi sunt următoarele:

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 30.04.2015;
 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Bacău în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. PARC INDUSTRIAL HIT R.L Hemeiuş – Inițiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului de administraţie al S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. – Inițiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă, actualizate şi a Planului de administrare al Consiliului de administraţie al R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL „GEORGE ENESCU” Bacău – Inițiator: dl.Ionel Floroiu -vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău;
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la unele instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Bacău – Inițiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău;
 1. Proiect de hotărâre privind instituirea şi acordarea premiilor pentru performanţe deosebite în domeniul sportiv, echipei de minivolei fete a Clubului Sportiv Şcolar Bacău – Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor virări de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare din cadrul Bugetului local de venituri şi cheltuieli al judeţului Bacău pe anul 2015 – Initiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
 1. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru organizarea şi desfăşurarea proiectului „Conferinţa Internaţională: Optimizarea proiectării constructive şi tehnologice în construcţia de maşini-OPROTEH- 2015”, ediţia a XI-a – Inițiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării proiectului „Toamnă Bacoviană”, ediţia a V-a – Inițiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale ale unor operatori de transport rutier, precum şi modificarea caietului de sarcini al licenţei de traseu pentru traseul special Bacău-Bijghir – Inițiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii licenţei de traseu pentru prestarea serviciului de transport de către S.C. Lortrans S.R.L. Bacău, pe traseul judeţean nr.47 Bacău-Orbeni – Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău;
 2. Informare privind eficienţa serviciului poliţienesc în asigurarea climatului de siguranţă publică pe primele 3 luni ale anului 2015 şi realizarea indicatorilor de performanţă minimali recomandaţi în Planul Strategic pentru acest an – Prezintă: dna Luminiţa Maricica Coşa -preşedinte A.T.O.P.Bacău
 3. Diverse
Media
No rating yet

Autorul articolului

Articole asemănătoare

2 Response Comments

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.