Consiliul Judeţean Bacău a fost convocat în şedinţa ordinară joi, 17 septembrie 2015, începând cu ora 12.00, în sala mare de şedinţe a CJ.

Ședințele Consiliului Judeţean sunt publice, astfel că orice cetățean poate asista la discuții.

Ordinea de zi este alcătuită din următoarele proiecte de hotărâre:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 26.08.2015;

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Ivanof Floarea;

3. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru organizarea şi desfăşurarea proiectului „CONSILIERE – EDUCAŢIE – DEZVOLTARE – ORIENTARE – CEDO (ed.I)”;

Iniţiator: dl. Drasos Berna – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

4. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu Universitatea „George Bacovia” din Bacău pentru organizarea şi desfăşurarea proiectului „Conferinţa Naţională cu participare internaţională Devianţă şi Criminalitate. Evoluţie, Tendinţe şi Perspective – DECRET”-Ediţia 12015;

Iniţiator: dl. Drasos Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

5. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu Centrul de Cultură „George Apostu” pentru organizarea şi desfăşurarea proiectului „Zilele Centrului George Apostu – 25 de ani de la înfiinţare”;

Iniţiator: dl. Drasos Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru proiectul „Modernizarea şi Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Aerian la Aeroportul Internaţional George Enescu Bacău”;

Iniţiator: dl. Drasos Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de transport public de persoane pe 11 trasee judeţene cuprinse în Programul de transport public judeţean 2014-2019;

Iniţiator: dl. Claudiu Constantin Năstasă – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier;

Iniţiator: dl. Claudiu Constantin Năstasă – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor legale de casare a unui imobil aflat în domeniul public al Judeţului Bacău şi administrarea Consiliului Local al oraşului Târgu Ocna;

Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului operativ de acţiune pentru combaterea înzăpezirii, poleiului şi a gheţii pe drumurile judeţene, pentru iarna 2015-2016;

Iniţiator: dl. Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

11. Informare privind eficienţa serviciului poliţienesc în asigurarea climatului de siguranţă publică pe primele 6 luni ale anului 2015 şi realizarea indicatorilor de performanţă minimali recomandaţi în Planul Strategic pentru acest an;

Prezintă: d-na. Maricica Luminiţa Cosa – preşedinte A.T.O.P, Bacău

12. Informare privind auditarea energetică şi acţiuni referitoare la îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor aflate în proprietatea şi/sau administrarea consiliului judeţean;

Prezintă: d-na. Cornelia Gireadă – director Direcţia tehnic-investitii si lucrări publice

13. Diverse.

Media
No rating yet

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.