Consiliul Judeţean Bacău organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier clasa I gradul principal la Serviciul achiziţii publice -Compartiment monitorizare derulare contracte in cadrul Direcţiei achiziţii publice, contracte din aparatul de specialitate al acestei autorităţi publice.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul stiinte economice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani.

Condiţia generală este îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Bacău în ziua de 26 octombrie 2015 ora 09.00- proba scrisă şi 28 octombrie 2015 ora 12.00 – interviul, iar dosarele complete de participare la concurs întocmite conform art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările si completările ulterioare, se depun la sediul Consiliului Judeţean Bacău în termen de 20 zile de la data publicării anunţului in Monitorul Oficial al României, Partea a III -a.

Bibliografia pentru concurs poate fi consultată aici, iar nota privind documentele necesare întocmirii dosarului de înscriere, aici. Informaţii suplimentare la telefon 0234/537200 interior 128/162.

Media
No rating yet

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.