Consiliul Judeţean Bacău organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier clasa I gradul principal la Serviciul achiziţii publice -Compartiment monitorizare derulare contracte in cadrul Direcţiei achiziţii publice, contracte din aparatul de specialitate al acestei autorităţi publice.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul stiinte economice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani.

Condiţia generală este îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Bacău în ziua de 26 octombrie 2015 ora 09.00- proba scrisă şi 28 octombrie 2015 ora 12.00 – interviul, iar dosarele complete de participare la concurs întocmite conform art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările si completările ulterioare, se depun la sediul Consiliului Judeţean Bacău în termen de 20 zile de la data publicării anunţului in Monitorul Oficial al României, Partea a III -a.

Bibliografia pentru concurs poate fi consultată aici, iar nota privind documentele necesare întocmirii dosarului de înscriere, aici. Informaţii suplimentare la telefon 0234/537200 interior 128/162.

Media
No rating yet

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.