Consiliul Judeţean Bacău organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier clasa I gradul principal la Serviciul achiziţii publice -Compartiment monitorizare derulare contracte in cadrul Direcţiei achiziţii publice, contracte din aparatul de specialitate al acestei autorităţi publice. Condiţii specifice de participare la concurs: – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, […]

Citește mai mult