Consiliul Judeţean Bacău organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier clasa I gradul principal la Compartiment monitor oficial şi transparenţă decizională în cadrul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală din aparatul de specialitate al acestei autorităţi publice.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe administrative;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani. Condiţia generală este îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Bacău în ziua de 14 martie 2016 ora 09.00- proba scrisă şi 16 martie 2016 ora 12.00 – interviul, iar dosarele complete de participare la concurs întocmite conform art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se depun la sediul Consiliului Judeţean Bacău în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Bibliografia şi documentele pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs se afişează la sediul Consiliului Judeţean Bacău şi pe pagina de Internet a autorităţii publice.

Informaţii suplimentare la telefon 0234/537200 int.162.

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.