Dima CarmenSubsemnata DIMA CARMEN deţin calitatea de consilier judeţean al Partidului Social Democrat Bacau, incepand cu data de 26 aprilie 2013, odata cu depunerea jurământului in plenul Consiliului Judeţean.

In cadrul Consiliului Judeţean Bacau, fac parte din doua comisii de specialitate, respectiv Comisia nr.2 – Urbanism , amenajarea teritoriului, lucrări publice si protecţia mediului, unde indeplinesc funcţia de secretar al comisiei si sunt membru in Comisia nr.5 – Juridica, administraţie publica si apararea drepturilor si libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.

In conformitate cu prevederile Legii 215/2001 republicata, modificata si cu completările ulterioare, conf. art. 98, coroborat cu art.51 alin (4), prezint raportul anual de activitate, spre a fi făcut public, prin grija Secretarului judeţului Bacau.

I. Activitatea in cadrul comisiilor de specialitate si in cadrul plenului Consiliului Judeţean Bacau.

In anul 2015 am participat la 14 şedinţe de consiliu, respectiv la un număr de 12 şedinţe ordinare, doua şedinţe extraordinare si un număr de 45 de comisii de specialitate.In cadrul comisiilor de specialitate din care fac parte, am studiat conţinutul proiectelor de hotarari,m-am documentat asupra oportunităţii acestora, am participat la toate dezbaterile privind avizarea lor, avand in vedere necesitatea si importanta implementării lor in cadrul comunităţilor din judeţul nostru. In cadrul comisiei de urbanism am avut intervenţii si discuţii in toate şedinţele de lucru, s-au formulat amendamente la proiectele de hotarari prezentate, cu scopul imbunatatirii acestora. La fel si in cadrul comisiei juridice.

In cadrul plenului şedinţelor Consiliului Judeţean Bacau, mi-am exprimat poziţia prin vot.

Pe parcursul anului 2015, am avut numeroase audiente si intalniri cu cetăţenii, atat din mun. Bacau ( zona Narcisa,Cartierul Nord, Cartierul CFR, zona Bistriţa Lac, zona Centru, Gheraiesti, Serbanesti, Letea Veche), cat si in oraşele si comunele din judeţ ( Măgură, Sarata, Valea Budului, Gioseni, Hemeius, Podu Turcului, Oneşti, Buhusi, Moinesti,Secuieni, Podiş, Mărgineni, Tg.Ocna, etc), ocazie cu care au fost discutate necesitatea finanţării unor proiecte locale privind anveloparea blocurilor, locuri de joaca pentru copii, curăţenia oraşului, modernizarea de drumuri comunale si judeţene, imbunatatirea condiţiilor din scoli si grădiniţe, necesitatea construirii unor noi blocuri ANL, etc.

II. Participări la acţiuni.

In anul 2015 am participat la numeroase acţiuni organizate de autoritatile publice locale, guvernamentale, instituţii de educaţie si cultura din judeţ, printre care :
– 12.01.2015 – “ MIHAI EMINESCU in cultura naţionala si universala”- parteneri si organizatori Uniunea Artiştilor Plastici din Romania – Filiala Bacau si Uniunea Sriitorilor din Romania -Filiala Bacau -, Cenaclul OCTAVIAN VOICU Bacau – Galeriile “FRUNZETTI” ale U.A.P. Bacau.

– 12.02.2015. – orele 10 – Camera Agricola Bacau – întâlnire cu primarii PSD din judeţul Bacau. Identificarea obiectivelor ce sunt in desfăşurare in comunele si oraşele respective precum si necesitatea finanţării unor noi obiective.

– 12.02.2015. – orele 12 – Centrul de Afaceri si Expoziţii Bacau -întâlnire cu primarii din jud. Bacau – “Top 10- Cei mai buni primari “.

– 01.04.2015 – Consiliul Judeţean Bacau- Semnarea contractului privind executarea lucrărilor la soseaua de centura a mun. Bacau , in prezenta premierului Victor Ponta, a ministrului transporturilor, a preşedintelui si directorului firmei turce castigatoare a licitaţiei.

– 16.05.2015. – Galeriile ALFA Bacau – “Noaptea muzeelor “ -vernisajul expoziţiei de pictura “ 70”- a celor mai importanţi pictori din Bacau si IAŞI care au implinit varsta de 70 de ani.

– 27.05.2015. – Sala de Conferinţe a Hotelului DECEBAL Bacau

– Conferinţa de seismologie susţinuta de prof.univ.dr.ing.

Gheorghe Marmureanu – Cetatean de onoare al jud. Bacau. -“Marile cutremure din Romania – creşterea capacitatii populaţiei la dezastre “. Organizator : Camera de Comerţ si Industrie Romania Columbia.

– 04.06.2015. – Comisie de lucru la Ansamblul Busuiocul Bacau, împreuna cu membrii comisiei de cultura ai C.J. Bacau.

– 12.06.2015. – participare la spectacolul festiv de închidere de an şcolar la Şcoala Populara de Arte si Meserii Bacau.
– 01.07.2015. – Centrul de Afaceri si Expoziţii Bacau – intalnire cu vicepremierul Liviu Dragnea pe tema finanţării unor proiecte de importanta majora pentru judeţul Bacau ( soseaua de centura, finalizarea lucrărilor la Spitalul Judeţean de Urgenta Bacau -Ambulatoriul de Specialitate -finanţarea din fonduri europene a numeroase obiective specifice comunelor din judeţul nostru ).

– 10.10.2015 – participare la şedinţa Consiliului Local al mun.Bacau, in calitate de iniţiator al proiectului de hotarare privind decernarea Titlului de Cetatean de Onoare al mun. Bacau a pictoriţei naive Catinca Popescu, recunoscuta pe plan naţional si internaţional.

– 22.10.2015- SALOANELE MOLDOVEI – Bacau – Chisinau , Rep.Moldova – Expoziţie internaţionala concurs ediţia a XXV-a. Organizatori: Consiliul Judeţean Bacau, Primăria Mun. Bacau, U.A.P. din Romania – Filiala Bacau,U.A.P. din Republica Moldova, Complexul Muzeal “Iulian Antonescu”Bacau, C.I.C.A. “George Apostu” Bacau.

– 16.12.2015 – Şedinţa consiliului judeţean desfasurata la Maternitatea Bacau. Prezentarea bilanţului de activitate a Spitalului Judeţean de Urgenta Bacau. Participarea la inceperea lucrărilor de renovare a Secţiei de radioterapie si dotarea acesteia cu aparatura de specialitate de ultima generaţie in domeniu, proiect susţinut de Consiliul Judeţean Bacau si C.N.I.

– 18.12.2015- Vernisajul expoziţiei de arta contemporana ANUA1A 2015 a membrilor Filialei U.A.P. Bacau – Galeriile FRUNZETTI Bacau. Decernarea Premiului Filialei U.A.P. Bacau pe anul 2015.

III. Membru in comisii, in calitate de consilier judeţean.

– Membru in Comisia de evaluare a managementului Revistei ATENEU Bacau, a activitatii desfăşurate de d-na Carmen Mihalache, in calitate de director al revistei. – 06.03.2016.

Autorul articolului

Articole asemănătoare

One Response Comment

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.