Dima Carmen

De profesie inginer-economist, Dima Carmen se află la primul mandat de consilier judeţean. Aceasta a candidat la alegerile locale din 2013 pe listele Uniunii Social-Liberale, din partea PSD. În perioada 2005 – 2008 a fost consilier local al municipiului Bacău.

Dima Carmen face parte din Comisia nr. 2 Urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice şi protecţia mediului, unde detine funcţia de secretar a acestei comisii și din Comisia nr. 5 Juridică, administraţie publică şi apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.

Conform declaratiei de interese din 2015, Dima Carmen este membră a Asociaţiei Culturale „Octavian Voicu”. De asemenea, este vicepreşedinte al O.F.S.D a Municipiului Bacău şi membră în Biroul Judeţean O.F.S.D Bacău.

Dima Carmen a depus raportul de activitate pe anul 2014, conform site-ului Consiliului Judeţean Bacău.

Tipul activităţiiPerioada Iunie
2012 – Decembrie 2014
Activitatea din anul 2015
Rapoarte de activitate publicate2 (pe anul 2013 și 2014)2 (2013, 2014)
Proiecte de hotărâre iniţiate00
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor00
Număr ședințe în care a luat cuvântul00
Prezenţă32 ședințe
(100%)
13 şedinţe (93 %)

Pagina de Facebook a consilierului județean Dima Carmen