Avram Constantin – Biserica – factor de echilibru social

Domnul Constantin Avram:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Declaraţia politică de astăzi se intitulează: “Biserica – factor de echilibru social”.

De câţiva ani, mai precis în ultimul deceniu, asistăm la încercările disperate ale unor cercuri oculte de dezrădăcinare a Bisericii creştine, în special, prin cunoscutele “cozi de topor” care nu ne-au lipsit niciodată de-a lungul istoriei noastre. În ultimii ani chiar s-a trecut la o campanie de compromitere a instituţiei Bisericii cu o vehemenţă de neînchipuit, uneori susţinută şi de o anumită parte a mijloacelor de informare în masă: că s-au construit prea multe biserici, că o parte a preoţimii creştine a făcut nu ştiu ce agoniseli, că se condiţionează unele servicii religioase de achitare a unor sume, că unii preoţi au alte preocupări în defavoarea celor sfinte etc., tot felul de inepţii care au tensionat societatea românească.

Toate acestea au culminat cu readucerea în spaţiul public a temei privitoare la tăierea fondurilor publice pentru lăcaşele de cult, la scoaterea orelor de religie din programele şcolare, la renunţarea la icoanele din şcoli printr-o aşa-zisă iniţiativă legislativă, chiar din interiorul celei mai democratice instituţii, care este Parlamentul României. Trec peste faptul că un astfel de demers este sortit eşecului total, dar nu pot să nu remarc faptul că acest atac împotriva Bisericii este lansat exact în Postul Paştelui la ortodocşi şi de acelaşi personaj care a mai făcut-o şi cu alte ocazii cu o agresivitate şi cu o virulenţă nemaiîntâlnite pană acum, mai ales că preocuparea dubioasă faţă de finanţarea cultelor nu corespunde niciunei nevoi reale ale populaţiei României, care, evident, are alte priorităţi.

Urmăreşte domnul deputat Remus Cernea, căci despre dânsul este vorba, crearea de tensiuni artificiale între stat şi Biserică, care în opinia mea este una din instituţiile pe care se sprijină statul român?! Tot ce este posibil. Ştie personajul respectiv că Biserica este legată indestructibil de stat şi că a participat nemijlocit la constituirea, consolidarea şi unitatea statului român? Se pare că nu, din moment ce nu a sesizat că Biserica a fost, este şi va fi liantul unităţii şi identităţii naţionale a românilor! A nu ţine cont de aşa ceva poate fi calificat ca un atentat la identitatea noastră naţională şi la valorile tradiţionale ale poporului român. Ar trebui să ne dea de gândit şi faptul că această temă a finanţării cultelor a fost lansată şi alăturată temei privind aşa-zisul parteneriat social între persoanele de acelaşi sex şi ca sminteala să fie completă, personajul propune elaborarea unui cadru legislativ în acest sens.

Amintesc cu această ocazie domnului deputat că, chiar dacă suntem un popor ospitalier şi tolerant, nu ne lăsăm valorile spirituale călcate în picioare.

Dimpotrivă, eu am ferma convingere că instituţia Bisericii trebuie să-şi îndeplinească rolul de factor de echilibru social, dar acest lucru nu poate fi implementat în societatea românească prin lipsa susţinerii financiare de la bugetul de stat sau de la bugetele locale (şi aşa foarte, foarte redusă – de 0,25%) sau prin ignorarea rolului social al Bisericii, atribut de sorginte conservatoare alături de familie, educaţie şi armată. Nu se poate să acceptăm aruncarea în derizoriu a tainei căsătoriei, a tainei botezului, a tuturor ritualurilor legate de plecarea din această lume!

Aceste valori le-am moştenit de la înaintaşii noştri care au făurit România Mare, nu dorinţa de parteneriate sociale, cum le denumeşte respectivul parlamentar. Şi o spun răspicat aici şi acum: nu vom renunţa niciodată la aceste valori! În concluzie, recomand domnului deputat să treacă mai des pe la medic şi să înceapă a citi mai des Biblia, ca nu cumva să “se rătăcească de tot”. Iată de ce am convingerea că trebuie iniţiat de urgenţă un proiect de act normativ care să redefinească rolul social al Bisericii ca factor de echilibru, de linişte şi stabilitate socială, de speranţă de mai bine. Numai într-un astfel de mediu şi în astfel de context social putem spera să trăim mai bine, să creştem copiii în linişte, să consolidăm familia ca celulă de bază a societăţii, iar Biserica să-şi îndeplinească misiunea seculară a valorilor creştine universal recunoscute.

Vă mulţumesc pentru atenţie.

Constantin Avram, deputat Colegiul nr.6 Bacău.

Media
No rating yet

Comments are closed.