parlamentari 4 rereÎn data de 9 februarie, a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere propunerea legislativă privind aprobarea Programului Naţional „Creşe pentru copiii României”. Aceasta vizează un subiect intens dezbătut şi în şedinţele Consiliului Local Bacău: înfiinţarea de creşe în oraşele ţării, în funcţie de numărul de locuitori. Conform acestei propuneri, municipiul Bacău ar trebui să aibă 7 creşe dintr-un total de 17 la nivel judeţean, fără a se ţine cont de numărul de creşe care există deja. Programul va fi derulat pe o perioadă de 4 ani, începând cu 2017. Printre cei 94 de iniţiatori se numără: senatorii Marcel Bujor, Vasile Nistor şi Dan Tătaru, alături de deputatul Gabriel Vlase.

În expunerea de motive iniţiatorii precizează că în ultimii ani populaţia României este în scădere, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică. Această realitate îngrijorătoare, alături de îmbătrânirea populaţiei, constituie motive suficiente pentru promovarea mult mai intensă a politicilor de creştere a natalităţii.

Pe lângă concediul maternal şi acordarea ajutoarelor financiare pentru creşterea copilului, iniţiatorii sunt de părere că statul trebuie să-şi dezvolte şi politicile în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, una din problemele cu care se confruntă tinerele familii fiind creşterea şi educarea timpurie a copilului. În ţara noastră numărul insuficient de locuri de creşe şi grădiniţe, corelat cu nevoia părinţilor de a se întoarce în câmpul muncii, determină ca un număr important de familii să apeleze la serviciile de „babysitting” intermediate de agenţiile de plasare sau să contacteze direct persoanele care îşi oferă astfel de servicii. În majoritatea cazurilor când bona ajunge în familie, aceasta nu are contract de muncă înregistrat la instituţiile competente, astfel putem spune că acest fenomen încurajează, perpetuează şi proliferează „munca la negru”.

Astfel, iniţiatorii concluzionează că numărul părinţilor care îşi lasă copiii în grija bonelor este mult mai mare decât a celor care îşi dau copiii la creşe, pe de o parte pentru că sunt insuficiente, iar pe de altă parte, la creşele particulare costurile sunt mult prea mari pentru familiile ai căror membri aflaţi în câmpul muncii câştigă salariul minim pe economie. Prezenta iniţiativă îşi propune să promoveze soluţii legislative pentru ca tinerii părinţi să se întoarcă mai repede în câmpul muncii, venind şi ca o măsură cu efect asupra reintegrării timpurii în activitatea profesională a femeilor care au născut şi doresc să îşi continue dezvoltarea profesională.

Concret, propunerea reglementează faptul că Guvernul României va asigura finanţarea construirii a 554 de creşe în România. Creşele din acest program se înfiinţează prin Hotărâre a Guvernului României, în fiecare localitate urbană ce depăşeşte 10.000 de locuitori, fără a se ţine cont de cele existente. Finanţarea cheltuielilor necesare construirii, organizării şi funcţionării creşelor se va realiza din sume alocate de la bugetul de stat, prin Inspectoratele şcolare judeţene, iar programul va fi derulat pe o perioadă de 4 ani, începând cu 2017.

Terenurile pentru construirea creşelor vor fi puse la dispoziţia Guvernului prin hotărâri ale consiliilor locale. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal pentru creşe se aprobă prin Hotărârea Guvernului României, iar încadrarea personalului de execuţie şi de conducere se va face de Inspectoratele şcolare judeţene.

Numărul de creşe va fi stabilit după numărul de locuitori, astfel:

a) 000 -15.000 locuitori -1 creşă;

b) 001 – 30.000 locuitori – 2 creşe;

c) 001 – 50.000 locuitori – 3 creşe;

d) 001 – 75.000 locuitori – 4 creşe;

e) 001 – 100.000 locuitori – 5 creşe;

f) 001 – 130.000 locuitori – 6 creşe;

g) 001 – 170.000 locuitori – 7 creşe;

h) 001 – 220.000 locuitori – 8 creşe;

i) 001 – 280.000 locuitori – 9 creşe;

j) 001 – 360.000 locuitori – 10 creşe;

k) peste 360.001 locuitori – 11 creşe.

Conform acestei propuneri, în judeţul Bacău vor fi construite un număr de 17 creşe, pe lângă cele care există deja: şapte în Bacău, trei în Oneşti, două în Moineşti, două în Comăneşti, una în Buhuşi, una în Dărmăneşti şi una în Tîrgu-Ocna.

Procesul legislativ al iniţiativei poate fi urmărit accesând acest link.

Media
No rating yet

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.