Sova Lucian – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea lit.l) a alin.(3) al art.2 din Ordonanţa Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică (Pl-x 176/2013)

Domnul Lucian Şova:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea literei l) a alin.3 al art.2 din Ordonanţa Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică.

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru transporturi şi infrastructură a fost sesizată spre dezbatere şi avizare în fond în procedură de urgenţă cu propunerea legislativă mai sus amintită, transmisă cu adresa Pl-x 176 din 3 iunie 2013, înregistrată cu nr.4C26/34 din 26 februarie 2014.

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, astfel încât la întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi avizul negativ al Guvernului.

În concluzie, comisia a formulat propunere de respingere a acestui proiect de act normativ.

Media
No rating yet

Comments are closed.