Avram Constantin – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate

Domnul Constantin Avram:

Mulţumesc, domnule preşedinte, şi mă scuzaţi.

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) art.56 din Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 17 martie 2014.

Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, întrucât autorităţile publice locale nu dispun de resurse umane şi financiare suficiente pentru derularea tuturor activităţilor în termenul prevăzut la alin.(1) al art.56.

De menţionat că, în lipsa prorogării acestui termen, există riscul ca o serie de agenţi economici care au contracte de publicitate cu autorităţile publice locale să se considere vătămaţi în drepturile lor şi să se îndrepte în justiţie împotriva acestora.

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a examinat proiectul de lege în şedinţa din 2 aprilie 2014.

În urma examinării intervenţiei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât cu majoritate de voturi şi două abţineri să se supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în forma adoptată de Senat.

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Media
No rating yet

Comments are closed.