ÎNTREBARE

Adresată: Domnului ministru Sorin Mihai Cîmpeanu, Ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

Din partea domnului Senator Vasile Nistor Circumscripţia electorală 04 Bacău Grupul Parlamentar Liberal Conservator

Subiect: Decontarea navetei cadrelor didactice

Stimate domnule ministru,

Ordonanţa OUG 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015 prevede obligaţia autorităţilor administaţiei publice locale de a cuprinde în bugetul local sumele destinate decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor dicatice din învăţământul preuniversitar de stat. La articolul 37 din Ordonanţă se prevede: “Cuantumul şi modalitatea de decontare a cheltuielilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin norme metodologice elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi aprobate prin hotărâre a Guvernului”, hotărâre de Guvern care din informaţiile pe care le deţin în acest moment nu a fost emisă. Invocând absenţa acestei hotărâri, deci a bazei legale a normelor metodologice de aplicare, consiliile locale nu aprobă decontarea navetei cadrelor didactice.

Având în vedere că suntem deja la jumătatea anului, stimate domnule ministru, vă solicit punctul de vedere legat de această problemă.

Solicit răspuns scris. Vă mulţumesc!

Senator PC de Bacău

Vasile Nistor

Media
No rating yet

Comments are closed.