Adresată: Domnului ministru Robert Marius Cazanciuc, Ministerul Justiţiei

Din partea domnului Senator Vasile Nistor Circumscripţia electorală 04 Bacău Grupul Parlamentar Liberal Conservator Şedinţa Senatului din data de 4.05.2015

Subiect: Posturi vacante în instanţele judecătoreşti

Stimate domnule ministru,

Conform „Situaţiei posturilor de judecător precum şi a posturilor de exectuţie efectiv vacante” din data de 1 aprilie 2015, pusă la dispoziţie de Consiliul Superior al Magistraturii, instanţele de judecată din Moineşti, Oneşti şi Buhuşi nu au personal suficient pentru a ocupa locurile specificate în schema de personal a acestora. Astfel, deşi la judecătoria Moineşti sunt valabile 12 posturi de magistrat, numai 10 sunt acoperite. Conform competenţei teritoriale a instanţei, raportul dintre judecători şi populaţia circumscripţiei este de unu la 15 mii de locuitori. Judecătoriile Oneşti şi Buhuşi au fiecare câte un post de conducere vacant, cea din urmă fiind propusă spre desfiinţare printr-un aviz al Consiliului Superior al Magistraturii din iunie 2013, întrucât volumul de activitate a instanţei era evaluat ca fiind mai mic decât media naţională.

Problema ocupării locurilor disponibile este specifică judecătoriilor din oraşele mici ale ţării, magistraţii optând să se formeze profesional pentru o perioadă de câţiva ani, pentru ca ulterior să ocupe funcţii în oraşele puternic dezvoltate. Acest aspect are impact negativ asupra activităţii instanţelor rămase cu posturi vacante, deoarece judecătorii nu pot face faţă numărului mare de dosare ce trebuie soluţionate.

Ţinând cont de situaţia supusă atenţiei dumneavoastră, vă solicit domnule ministru, să-mi prezentaţi punctul de vedere al ministerului pe care îl reprezentaţi, în ceea ce priveşte găsirea de soluţii pentru sporirea nivelului de atractivitate a posturilor rămase neocupate în cadrul judecătoriilor din oraşele mici româneşti.

Solicit răspuns scris. Vă mulţumesc!

Senator PC de Bacău,

Vasile Nistor

Media
No rating yet

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.