Nistor-VasileINTERPELARE

Adresată: Domnului ministru Achim Irimescu, Ministerul Agriculturii Şi Dezvoltării Rurale

Din partea domnului Senator Vasile Nistor

Subiect: Necesitatea susţinerii terenurilor agricole cu înaltă valoare naturală

Stimate domnule ministru,

Terenurile agricole cu înaltă valoare naturală reprezintă o treime din totalul suprafeţei agricole din România. Pe aceste terenuri este prezentă vegetaţia naturală Şi semi-naturală, sunt foarte bogate în diverse specii, fiind integrate într-un peisaj natural mai puţin întâlnit în alte zone ale Uniunii Europene.

Aceste zone asigură traiul unor comunităţi de fermieri Şi ele pot duce la dezvoltarea turismului rural prin asigurarea unor produse de o calitate superioară şi sănătoase.

Doresc să vă supun atenţiei câteva dintre problemele majore cu care se confruntă deţinătorii acestor terenuri Si mă refer aici la absenta unei asistenţe de specialitate, la subfinanţarea acestora (mai puţin de jumătate fiind supuse susţinerii prin plăţi pentru terenuri agricole), precum Şi la posibilitatea redusă a fermierilor din aceste zone de a se încadra în standardele Şi regulile de igienă şi siguranţă alimentară.

Stimate domnule ministru, vă solicit punctul de vedere al ministerului pe care îl reprezentaţi, în privinţa elaborării unei strategii de susţinere şi finanţare a fermierilor deţinători de terenuri cu înaltă valoare naturală.

Solicit răspuns scris.

Vă mulţumesc!

Media
No rating yet

Comments are closed.