Nistor-VasileINTERPELARE
Adresată: Domnului ministru Vlad Alexandrescu, Ministerul Culturii

Din partea domnului Senator Vasile Nistor

Subiect: Criteriile de selecţie a clădirilor de patrimoniu ce beneficiază de investiţii directe
Stimate domnule ministru,

La data de 15 ianuarie, ministerul condus de dumneavoastră a făcut publică Strategia Culturii şi Patrimoniului Naţional pentru anul 2016. Principalele obiective ale acestei strategii constau în finanţarea construcţiei sau  restaurării anumitor imobile ce se află în Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Craiova.

În Bacău, ca şi în restul judeţelor ţării, întâlnim o multitudine de clădiri de patrimoniu în stare de degradare, fiind uitate de autorităţile locale sau părăsite de actualii proprietari. Printre cele peste 300 de monumente istorice aflate pe teritoriul judeţului Bacău, regăsim clădiri cu un potenţial turistic enorm precum Casa Vasile Alecsandri, Ansambul castelului Cantacuzino-PaScanu-Waldenburg sau Palatul Ştirbei din Dărmăneşti. La acestea se adaugă un număr impresionant de case vechi, a căror stil arhitectural este de neegalat.

Consider că prin limitarea finanţării clădirilor de patrimoniu la doar 4 oraşe, Bucureşti Si Craiova beneficiind de consolidarea a 3 instituţii, sunt omise monumente din zone culturale importante ale României.
Astfel, vă solicit cu respect domnule ministru, să explicaţi criteriile pe baza cărora au fost selectate proiectele cu finanţare directă, Şi de ce doar în cele 4 oraŞe menţionate în Strategia Culturii şi Patrimoniului Naţional pentru anul 2016.
Solicit răspuns scris.

Vă mulţumesc!

Media
No rating yet

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.