INTERPELARE

Adresată: Domnului ministru Andrei Dominic Gerea, Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

Din partea domnului Senator Vasile Nistor, Circumscripţia electorală 04 Bacău, Grupul Parlamentar Liberal Conservator

Şedinţa Senatului din data de 7.09.2015

Subiect: Respectarea drepturilor salariale ale foştilor angajaţi ai S.C.Termoelectrica S.A. – Sucursala Electrocentrale Borzeşti

Stimate domnule ministru,

Conform unei sesizări primite la Biroul Senatorial din MoineŞti aferent Colegiului Uninominal 2 Bacău, de către foştii angajaţi ai S.C. Termoelectrica S.A. – Sucursala Electrocentrale Borzeşti, mi s-a adus la cunoştinţă situaţia disperată în care au ajuns aceştia în urma disponibilizării lor din cadrul societăţii acum trei ani. în urma planului de restructurare a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice „Termoelectrica” S.A. din 2012, s-a decis disponibilizarea a 300 de angajaţi, la începutul lunii noiembrie a anului respectiv.

Deşi s-a convenit ca până la data de 20 noiembrie 2012, salariaţilor disponibilizaţi să li se achite salarii compensatorii, într-o singură tranşă, în raport cu vechimea în muncă, aceştia au primit în schimb buletine salariale individuale care atestau încasarea banilor, când în realitate acest fapt nu a avut loc. Mai mult, în data de 15.01.2013, celor 300 de persoane disponibilizate li s-a achitat doar 20% din suma totală netă, deşi data scadentă era 20.11,2012, iar restul sumei nu a fost achitată nici până în prezent.

Vă solicit, cu respect domnule ministru, ca ministerul condus de dumneavoastră să verifice cazul disponibilizărilor salariaţilor de la S.C. Termoelectrica S.A. – Sucursala Electrocentrale Borzeşti din noiembrie 2012, iar cei responsabili cu încălcarea drepturilor salariale să fie traşi la răspundere. De asemenea, solicit ca Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri să ia măsurile necesare pentru ca cei păgubiţi să îşi primească restul sumei neachitate.

Solicit răspuns scris. Vă mulţumesc!
Senator PC de Bacău Vasile Nistor

Media
No rating yet

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.