sedinta CL 11 septembrieConsiliul Local Bacău a fost convocat în şedinţa extraordinară vineri, 11 septembrie 2015, începând cu ora 12.00, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău. Totodată, a fost publicat pe site-ul instituţiei programul sedinţelor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Bacău pentru discutarea documentelor şi avizarea proiectelor ce se vor dezbate în şedinţa extraordinară de vineri. Orarul lor poate fi consultat aici.

Ședințele Consiliului Local sunt publice, astfel că orice cetățean poate asista la discuții.

Ordinea de zi este compusă din următoarele proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şt cheltuieli pe anul 2015 şi a Programului de investiţii pe anul 2015 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău, şi ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor dc învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2015-2016

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

3. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Palatul Copiilor Bacău, la organizarea unui spectacol ocazionat de începerea anului şcolar, ce se va desfăşura în data de 27 septembrie 2015

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

4. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Arhiepiscopia Romanului şi a Bacăului, la organizarea proiectului “Lăsaţi copiii să vină la mine şi nu-i opriţi”

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂ U

5. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Fundaţia Comunitară Bacău, la organizarea Swimathon şi Scmimarathon – manifestări sportive şi comunitare de prestigiu pentru Bacău

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

6. Proiect de hotărâre privind soluţionarea dc către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile înregistrată cu nr.37063/20.08.2015

Iniţiator – DL. TESCARU VASILE – SORINEL – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Media
No rating yet

Comments are closed.