Nistor-VasileStimate colege şi stimaţi colegi,

În ţara noastră ponderea populaţiei din mediul rural reprezintă aproape 50%, un procent mare comparativ cu alte ţări din Uniunea Europeană. Pe lângă fenomenul migraţiei acestora la oraş, în ultimul timp s-a accentuat disponibilitatea lor de a pleca în alte ţări europene, şi nu numai, în căutarea unui loc de muncă. însă problema lipsei unui serviciu stabil se resimte foarte puternic în viaţa ţăranului român, aproximativ 46% din persoanele din mediul rural declarând anul trecut că nu ocupă un loc de muncă.

Principalele cauze care au dus la această situaţie sunt: lipsa oportunităţilor de angajare, necesitatea unei educaţii adecvate sau a unei specializări, precum şi absenţa dorinţei de a munci. Toţi aceşti factori încetinesc creşterea economică a ţării, în condiţiile în care în mediul privat începe să se resimtă absenţa forţei de muncă.

În ceea ce priveşte invocarea lipsei oportunităţilor, consider că nu există o comunicare eficientă între autorităţile locale, mediul privat şi săteni. Oamenii din mediul rural nu sunt informaţi adecvat cu privire la existenţa locurilor de muncă disponibile în localitatea lor şi în împrejurimi, iar primăriile nu iau măsuri suficiente în această privinţă. De asemenea, proiectele cu finanţare europeană sunt o oportunitate foarte bună pentru ca aceşti oameni să-şi pornească propria afacere şi să creeze noi locuri de muncă.

Al doilea factor important este educaţia, care, din păcate, în mediul rural se află la un nivel scăzut şi neadecvat cerinţelor pieţei de muncă. Lipsa unei specializări este un impediment în ceea ce priveşte găsirea unui loc de muncă, motiv pentru care investiţiile în educaţia corespunzătoare a copiilor trebuie să reprezinte o prioritate.

Şi, nu în ultimul rând, ne lovim din ce în ce mai des de situaţia în care aceştia refuză un loc de muncă invocând salarii mici, apropiate de nivelul şomajului sau al ajutorului social.

Pornind de la situaţia prezentată a forţei de muncă de la ţară, consider imperios necesară elaborarea unei strategii în vederea ocupării forţei de muncă din mediul rural, atât din motive economice, cât şi din motive sociale, implicarea acestora în activitatea economică fiind, din punctul meu de vedere, importantă atât pentru creşterea veniturilor, cât şi pentru sănătatea socială a satului românesc.

Vă mulţumesc.

Media
No rating yet

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.