Nistor-VasileDeclaraţie Politică

Combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale

Stimate colege, stimaţi colegi,

În cadrul unei conferinţe de presă recente, organizată de Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil şi UNICEF România, a fost prezentat un raport de analiză privind situaţia grupurilor vulnerabile din România, cât şi a contractării serviciilor sociale în 2015. Astfel, în urma comunicatului, a fost relevat faptul 40% din populaţia României se află în risc de sărăcie şi excluziune socială, ţara noastră fiind situată pe locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte această problemă. De asemenea, statisticile arată că aproape jumătate din copiii români sunt predispuşi acestui risc, rata lor fiind a doua cea mai ridicată din UE.

Raportul în care se regăsesc aceste date aduce la cunoştinţă faptul că cifrele prezentate sunt influenţate de deficienţele din cadrul legislativ actual responsabil cu contractarea serviciilor sociale, mecanismul de finanţare a acestora fiind aplicat necorespunzător. în acelaşi timp, problemele legislaţiei în vigoare sunt multiple. Aceasta are parte de neclarităţi şi nu este ajustată necesităţilor actuale în materie de organizare, funcţionare sau finanţare. Situaţia statutului actorilor implicaţi în procesul contractării nu este una clară, iar sistemul naţional de servicii sociale trebuie reorganizat, întrucât este slab finanţat şi cunoaşte un nivel de transparenţă scăzut.

Toate aceste deficienţe ale cadrului legislativ influenţează predispunerea populaţiei la riscul sărăciei şi a excluziunii sociale, un fenomen bine cunoscut de către multe alte state din Uniunea Europeană, însă responsabilitatea noastră este aceea de a găsi soluţii pentru a reduce rata celor afectaţi. Acest lucru va fi posibil doar prin o bună colaborare a autorităţilor publice competente cu organizaţiile non-guvernamentale locale, dar şi prin reevaluarea legislaţiei actuale, întrucât aceasta are scopul de a favoriza incluziunea socială.

Media
No rating yet

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.