INTERPELARE

Adresată: Domnului ministru Gerea Andrei Dominic, Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii Şi Mediului de Afaceri

Din partea domnului Senator Vasile Nistor Circumscripţia electorală 04 Bacău Grupul Parlamentar Liberal Conservator Şedinţa Senatului din data de 18.05.2015

Subiect: Cercetarea şi inovarea în sectorul privat şi de stat

Stimate domnule ministru,

Conform ultimelor date statistice oferite de Eurostat, într-un clasament al nivelului de inovaţie a statelor membre UE, România se află pe ultimele locuri, regăsindu-se în categoria ţărilor modest inovatoare alături de Bulgaria şi Letonia. In ceea ce priveşte proporţia firmelor inovatoare din ţară, aceasta a scăzut de Ia 33.3% în perioada 2006-2008, până la 20,7% în intervalul de timp 2010-2012. De asemenea, suntem singurul stat din

Uniunea Europeană unde factorul inovaţiei la nivel de produs se află procentual sub 10%. Potrivit unui studiu, pus la dispoziţie de Comisia Europeană, al performanţelor cercetării şi inovării în UE la nivel de stat pentru anul 2014, problemele cu care se confruntă ţara noastră sunt nivelul de competitivitate redus, cultura subdezvoltată a inovaţiei, cât şi slaba pregătire din punct de vedere al utilizării tehnologiei în raport cu nivelul cunostiintelor cercetătorilor autohtoni. Deşi numărul de absolvenţi a profîlelor de ştiinţă şi tehnologie este peste media europeană, se constată o migrare a acestora către piaţa muncii din străinătate. în jur de 15.000 de cercetători români aleg o carieră în alt stat, adică aproximativ trei sferturi din numărul celor ce rămân în ţară.                                                                                              Potrivit Strategiei de Cercetare şi Inovare 2014-2020, pe plan naţional există obiective care au ca scop creşterea influenţei sectorului privat în domeniul CDI, prin dezvoltarea absorbţiei de tehnologie de ultimă generaţie şi adaptarea sa la nevoile pieţei locale, precum şi crearea unui mediu stimulativ, ca rezultat al colaborării dintre partenerii publici şi privaţi. Printre ţintele strategiei se observă dorinţa creşterii numărului de cercetători în domeniul privat de la 3.518, valoare constatată în 2011, la 14.500 în 2020, cât şi creşterea nivelului procentual al IMM-urilor inovative care colaborează cu alţi parteneri, de la 2,93%, cât este în prezent, la 6% în 2020.

Un astfel de proiect este ambiţios, însă în lipsa unei colaborări reale dintre actorii publici şi cei privaţi, rămân sceptic în ceea ce priveşte atingerea rezultatelor dorite.

Vă solicit, cu respect domnule ministru, să îmi comunicaţi dacă ministerul condus de dumneavoastră are în vedere politici privind creşterea cercetării şi inovării în sectorul de stat şi privat din România, şi în ce constau acestea.

Solicit răspuns scris.

Vă mulţumesc!

Senator PC de Bacău

Vasile Nistor

Media
No rating yet

Comments are closed.