11212253_964506216923549_1356500252_nSenatorul Marcel Bujor şi deputatul Valerian Vreme, ambii de la UNPR, se află printre cei 80 de iniţiatori ai unei propuneri legislative care propune spre adoptare Legea „Primului loc de muncă”. Aceasta are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legislativ în vederea facilitării accesului la primul loc de muncă al tinerilor fără experienţă profesională. Prin proiect se doreşte stimularea angajatorilor pentru a încadra în muncă, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, tineri cu vârsta cuprinsă între 16 – 29 de ani aflaţi la primul loc de muncă, prin acordarea unei sume egale cu valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, precum şi scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate.

Conform expunerii de motive, cei mai afectaţi de lipsa unui loc de muncă sunt tinerii care sunt în căutarea primului loc de muncă, adică tinerii cărora li se tot precizează că nu au experienţa necesară pentru a fi angajaţi. Guvernul României asigură prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, în cadrul Programului de ocupare al forţei de muncă, servicii de medierea muncii, servicii de informare şi consiliere profesională, cursuri de formare profesională, completarea veniturilor şomerilor care se încadrează înainte de expirarea indemnizaţiei pentru şomaj, stimularea mobilităţii forţei de muncă, acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă absolvenţi de învăţământ, acordarea de prime de încadrare absolvenţilor de învăţământ etc.

Cu toate că pentru aceste măsuri Guvernul României depune importante eforturi financiare, iniţiatorii proiectului considerăm că pentru tineri, cei ce sunt în căutarea primului lor loc de muncă, este necesară o Lege care să fie clară şi cu adresabilitate spre acest segment de persoane.

Potrivit Recensământului populaţiei şi locuinţelor din 2011 prezentat de Institutul Naţional de Statistică, în luna ianuarie 2015, în România se găsesc înregistraţi un număr de 493.415 şomeri din care 71.678 şomeri sub 25 de ani şi 41.209 şomeri între 25 -29 ani.

Concret, prezenta lege urmăreşte facilitarea accesului la primul loc de muncă al tinerilor fără experienţă profesională, în scopul:

  • reducerii ratei şomajului în rândul acestei categorii de persoane;
  • stimularea cererii de forţă de muncă în vederea angajării tinerilor;
  • dobândirii de competenţe şi abilităţi profesionale;
  • asigurării tranziţiei rapide de la şcoală la piaţa muncii;
  • acumulării de experienţă în muncă;
  • combaterea efectelor sociale ale inactivităţii la tineri.

Totodată, sunt precizate metodele prin care vor fi stimulaţi angajatorii. Astfel, cei care încadrează în muncă, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, tineri, cu vârsta cuprinsă între 16-29 de ani, primesc lunar, pentru fiecare tânăr încadrat pe primul loc de muncă, o sumă egală cu valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (1050 lei) şi sunt scutiţi de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, pentru aceste persoane, pe o perioadă de 18 luni.

Sumele prevăzute se acorda, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, angajatorilor care nu înregistrează debite provenind din neplata contribuţiilor sociale, prin plata acestei sume, în termen de 90 de zile de la data aprobării cererii, pe baza de convenţii încheiate între angajatori şi agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă sau a municipiului Bucureşti. Totodată, angajatorii care vor oferi locuri de muncă tinerilor sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale acestora cel puţin 36 luni de la data încheierii lor.

Finanţarea primului loc de muncă se poate realiza din următoarele surse: de la bugetul asigurărilor pentru şomaj,prin subvenţionare de la bugetul de stat sau prin fonduri europene.

Pentru a urmări întregul proces legislativ al propunerii, accesează următorul link: Propunere legislativă privind “Primul loc de muncă”.

Media
No rating yet

Comments are closed.