Bujor-Dumitru-MarcelÎNTREBARE

Adresată: Doamnei Claudia-Ana Costea

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

De către: Domnul Senator Marcel Bujor

Obiectul întrebării: Stadiul și implementarea noii grile de salarizare

Stimata doamna ministru,

Noul proiect al legii salarizarii are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului.

Sistemul de salarizare reglementează remunerarea personalului din sectorul bugetar in raport cu responsabilitatile postului, munca depusa, cantitatea si calitatea acestuia, importanta sociala a muncii, condiţiile concrete in care aceasta se desfasoara si rezultatele obtinute.

Prevederile noului proiect de lege se aplica personalului din institutiile si autoritatile publice, personalului din institutiile de invatamant preuniversitar si universitar de stat si personalului din unitatile sanitare publice, din reţeaua Ministerului Sanatatii si a autoritatilor administraţiei publice locale.

Având in vedere importanta acestui proiect legislativ, va intreb, doamna ministru:

1. Care este stadiul noului proiect al legii salarizarii?

2. Cum se va face implementarea noii grile de salarizare?
Solicit răspuns scris.

Media
No rating yet

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.