Stimaţi colegi,

În perioada 28-31 august 2015, Comisia românilor de pretutindeni din Senatul României, al cărei preşedinte sunt, a efectuat o vizită de lucru în nordul Bucovinei, ţinutul Herţa, raionul Storojineţ şi Cernăuţi.

în urma vizitei, am constatat că românii din Ucraina sunt oameni foarte dedicaţi limbii şi culturii române. Comunitatea românească ar reprezenta a treia etnie, ca pondere, din Ucraina, după ucraineni şi ruşi, dacă nu ar fi divizată artificial în români şi moldoveni.

Membrii Comisiei românilor de pretutindeni au avut întâlniri cu reprezentanţi ai Administraţiei Regionale de Stat din regiunea Cernăuţi, cu ministrul consilier în cadrul Consulatului General al României la Cernăuţi, cu redactorul-şef al ziarului de limbă română „Zorile Bucovinei” şi redactorul-şef al ziarului „Gazeta de Herţa”. Printre temele discutate s-au numărat stadiul proiectului de restaurare a casei lui Aron Pumnul, procesul de implementare a Legii descentralizării în Ucraina, care prevede inclusiv comasarea benevolă a comunităţilor teritoriale, precum şi posibilitatea ca unele străzi din Cernăuţi să revină la denumirile lor istorice sau să poarte numele unor personalităţi de origine română.

În cadrul întâlnirii, oficialii români şi ucraineni au mai discutat despre posibilităţile de investiţii în regiunea Cernăuţi, precum ar fi dezvoltarea transportului urban, prin donarea de la Bucureşti a unor troleibuze. Totodată, oficialii ucraineni au subliniat importanţa lansării unor curse de linie pe ruta Cernăuţi – Iaşi – Bucureşti – Timişoara.

Delegaţia română a avut o întâlnire cu membri ai mediului asociativ românesc la sediul Consulatului General al României la Cernăuţi. Printre temele discutate s-au numărat:

– situaţia şcolilor româneşti din regiune;

– posibilitatea deschiderii unei facultăţi pedagogice în limba română la Cernăuţi;

– probleme legate de finanţarea proiectelor de către statul român;

– posibilitatea organizării unor cursuri de specializare pentru profesorii români din regiune;

– simplificarea procedurii de introducere în Ucraina a cărţilor româneşti, precum şi simplificarea procedurilor accesului la studii în România pentru tinerii români din Ucraina.

Membrii Comisiei românilor de pretutindeni au făcut o donaţie de carte românească şi o donaţie de computere Bibliotecii Raionale din oraşul Herţa, Şcolii duminicale de limbă română şi ucraineană din Storojineţ şi Gimnaziului din Crasna, instituţie de învăţământ construită cu sprijinul Guvernului României în anul 2002.

Bugetul alocat de statul român susţinerii proiectelor comunităţii româneşti din Ucraina este insuficient pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.

Statul român trebuie să sprijine mai mult posibilitatea deschiderii unei facultăţi pedagogice în limba română la Cernăuţi. De asemenea, este necesară deschiderea unei tipografii care să poată imprima publicaţii pentru românii din regiune: manuale, cărţi şi reviste în limba română.

Statul român, de asemenea, trebuie să sprijine parohiile româneşti din Ucraina, care desfăşoară o activitate permanentă, de mare răspundere, pe linia menţinerii în rândul enoriaşilor a conştiinţei de neam şi a credinţei ortodoxe strămoşeşti.

Este imperios necesar ca Ucraina să acorde un regim similar românilor care trăiesc pe teritoriul ucrainean cu cel pe care statul român îl oferă ucrainenilor din România. România poate fi considerată un model în ceea ce priveşte tratarea minorităţilor naţionale în cadrul Uniunii Europene. Prin Constituţie, statul român recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase. în urma vizitei de lucru am remarcat faptul că românii din Ucraina nu beneficiază de drepturile pe care România le garantează minorităţilor sale.

Modul în care sunt respectate identitatea, drepturile şi valorile spirituale ale comunităţii româneşti din Ucraina trebuie să reprezinte o preocupare majoră pentru Guvern şi să constituie în continuare un criteriu important de evaluare a relaţiilor bilaterale.

Vă mulţumesc.

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.