INTERPELARE

Adresată: Domnului Sorin Mihai Cîmpeanu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

De către: Domnul Senator Marcel Bujor Circumscripţia electorală: 04 Bacău Grup Parlamentar: PSD

Obiectul interpelării: Implementarea unui program de tip afterschool în învăţământul primar de stat

Stimate domnule ministru,

în cadrul audienţelor acordate la biroul senatorial din teritoriu a fost ridicată frecvent necesitatea implementării unui program ’’Şcoală după şcoală”, finanţat de către Guvern, care să poată deservi elevilor din învăţământul primar.

Acest program, oferit în cadrul şcolii, implementat de numeroase state membre ale Uniunii Europene, ar reprezenta un suport real, atât pentru părinţi, cât şi pentru elevi.

în cadrul programului, copiii ar putea benficia de următoarele servicii: plecarea de la şcoală, o masă caldă de prânz în sistem catering, pregătirea temelor şi activităţi educative.

Acest program de tip after-school s-ar adresa copiilor care nu pot beneficia de supravegerea şi îndrumarea unui adult după orele de şcoală, prevenind astfel, situaţiile de abuz şi neglijare a copiilor, abandonul şcolar, alimentaţia deficitară, care conduce în mod direct la o stare de sănătate precară şi slaba performanţă şcolară a copilului.

Ţinând cont de faptul că acest program ar oferi un climat favorabil dezvoltării şi bunăstării fiecărui copil din învăţământul primar, vă rog să aveţi amabilitatea de a-mi comunica:

  1. Există la nivelul instituţiei pe care o conduceţi o strategie privind implementarea unui program de tip after school?
  2. A fost efectuată o analiză sau un studiu de impact referitor la existenţa unui astfel de program în învăţământul primar de stat şi care ar fi suma necesară demarării acestuia de la bugetul de stat?

Solicit răspuns scris.

Cu deosebită consideraţie,

Senator UNPR Bacău,
Marcel Bujor

Media
No rating yet

Comments are closed.