Luchian-DragosINTERPELARE

Adresată: Domnului Director General David Eugen POPESCU, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

De către : Domnul Senator Dragoş Luchian

Obiectul interpelării : neregularităţi privind Submăsura 7.2. – Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de baza ia scară mică

Domnule ministru,

Submăsura 7.2 – Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, are ca şi scop crearea şi modernizarea a infrastructurii rutiere locale şi a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală, precum şi modernizarea infrastructurii educaţionale ante şi preşcolară şi a infrastructurii de învăţământ secundar superior, cu profil resurse naturale şi protecţia mediului dar şi a şcolilor profesionale în domeniul agricol.
Domnule ministru, din informaţiile publice, se cunoaşte faptul că sprijinul ne rambursabil acordat pentru beneficiari este de :
– 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autorităţile publice locale şi ONG-uri care sunt negeneratoare de venit şi nu va depăşi:
– 1.000.000 Euro/ comună, pentru investiţii care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată),
– 2.500.000 Euro/ comună, pentru investiţii care vizează înfiinţarea infrastructurii de apă şi apă uzată şi 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri,

– 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăşi valoarea maximă /comună/tip de sprijin;
– 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri care vizează infrastructura educaţională (grădiniţe) şi socială (infrastructură de tip after-school) şi nu va depăşi 100.000 euro.

Totuşi, pentru a nu ştiu câta oară, autorităţile din subordinea dumneavoastră, în special Autoritatea de Management pentru PNDR, au schimbat regulile de finanţare pentru Submăsura 7.2., cum s-ar spune popular, “în timpul jocului”. Regula a fost următoarea: au fost alocaţi 194 milioane de euro pentru această sesiune. A început înscrierea de proiecte în data de 24.09.2015. S-au putut înscrie proiecte indiferent de punctaj. Sistemul informatic a contorizat valoric doar proiectele cu punctaj peste pragul de calitate al lunii, respectiv peste 60 de puncte in luna octombrie. Regula a fost ca sesiunea se opreşte când proiectele depuse cu punctaj peste pragul de calitate depăşesc 120% din suma alocata, respectiv plafonul de 232.800.000 euro. Sesiunea s-a oprit sâmbăta 31.10.2015 pentru comunele din zona montană şi vineri 30.10.2015 pentru comunele din restul teritoriului. Sistemul s-a oprit în mod corect când proiectele de peste 60 de puncte înscrise au atins ca valoare cumulată plafonul de 120% din suma alocată. La acest moment în sistem existau înscrise proiecte de peste 60 puncte care cumulat acopereau valoarea alocată, şi
proiecte sub 60 de puncte a căror valoare cumulată nu poate fi estimată, întrucât aceasta nu a fost contorizată de sistemul informatic. În data de 03.11.2015 Ministerul Agriculturii s-a întrunit într-o videoconferinţă
pentru emiterea unui ordin de ministru prin care modifică regulile stabilite iniţial. S-a hotărât redeschiderea sesiunii si menţinerea acesteia deschisă până în data de 18.12.2015. S-a încercat adoptarea acestui ordin de ministru în data de 03.11.2015 ştiindu-se probabil ca în 04.11.2015 guvernul va demisiona. Aceasta a fost prima încercare de a crea o pârghie care să permită modificarea regulilor în timpul jocului, prin care să fie favorizaţi alţi potenţiali beneficiari decât cei înscrişi în competiţie în baza regulilor stabilite iniţial.

Se pare ca prima abordare nu a fost suficientă. Cei care au interesul de a introduce şi alte proiecte în competiţie trebuiau sa rezolve şi problema alocărilor financiare în sistemul informatic al A.F.I.R.
în momentul de faţă în sistemul informatic, pe Submăsura 7.2. -infrastructura rutieră, nu există alocări financiare care să permită înscrierea de noi proiecte.
Pentru a reglementa această aşa zisă “problemă” pentru cei care urmează să fie favorizaţi, s-au instituit ceea ce numesc reprezentanţii A.F.I.R. „măsuri reparatorii”.
În data de 13.11.2015, s-a publicat o informare de presă pe site-ul A.F.I.R. , promovată cu titlul de „veste bună” pe pagina de facebook a A.F.I.R., prin care se anunţă o „actualizare” a valorii disponibile pentru acest tip de proiecte, fără modificarea valorii alocate. Comunicatul de presă este încâlcit şi alambicat şi te duce cu gândul la alocarea unei sume de bani suplimentare pentru proiectele care datorită unor erori ale sistemului informatic nu au putut fi înscrise. în realitate, se vorbeşte despre alocarea aceloraşi sume, pentru nişte proiecte încă neînscrise, defavorizarea celor care si-au înscris proiectele corect în timpul competiţiei şi favorizarea concurenţei neloiale.
În acest context singura explicaţie pentru acesta măsură „reparatorief , instituită fără a fi făcute publice documente oficiale, este direcţionarea banilor europeni înspre entităţi care din lipsa capacităţii de a realiza proiecte finanţabile într- un interval de timp prestabilit, sau din obişnuinţa de a câştiga finanţări în spatele uşilor închise, nu au intrat în competiţia lansată iniţial.
În acest sens, domnule director vă rog să precizaţi : care este opinia dumneavoastră cu privire la Informarea de presa din data de 13.11.2015 de pe site-ul AFIR şi la măsurile ” reparatorii” care se intenţionează a fi adoptate. Suntem revoltaţi de lipsa de transparenţă în care se doreşte a se lua aceste măsuri asa zis “reparatorii” fără să ştim ce este de “reparat” şi nici în ce fel se va “repara ?
Vă mulţumesc.
Solicit răspuns în scris şi verbal.

Media
No rating yet

Comments are closed.