poza-cl

Consiliul Local Bacău se întâlneşte pe data de 11.12.2014 în şedinţă extraordinară, la Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău, începând cu ora 12.00. Sedințele Consiliului Local sunt publice, astfel că orice cetățean interesat de discuțiile asupra problemelor locale poate participa.

Se vor discuta proiecte de hotărâre cu privire la preluarea datoriiilor către C Gaz&Energy Distribuţie, de către municipiul Bacău, aprobarea planului urbanistic zonal pentru construirea de locuinţe colective şi birouri, strada  Iosif Cocea , nr. 8, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.

Ordinea de zi a şedinţei:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2014 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
  2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului privind preluarea datoriilor către C Gaz & Energy Distribuţie, aferente contractului nr.55/6388/30.09.2013 de către Municipiului Bacău.
  3. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Naţională Cultul Eroilor « Regina Maria », la editarea Revistei « Bacăul eroic », numărul 9.
  4. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul” la organizarea spectacolului de colinde „Asta-i seara de Crăciun” din data de 22 decembrie 2014 la Bacău.
  5. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice Bacău la organizarea evenimentului „Pragul dintre ani”.
  6. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Uniunea Armenilor din România – Filiala Bacău la organizarea proiectului cultural – educaţional „Ziua Minorităţilor Naţionale”.
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE SI BIROURI, STR. IOSIF COCEA, NR. 8 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR: S.C. URBAN BUILDING S.R.L., din Comuna Saucesti, Jud. Bacau.
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unui lot de teren situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Martir Cloşca, nr. 8, sc. A, ap. 1.
Media
No rating yet

1 Response Comment