Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Comisia a fost sesizată pentru dezbatere în fond cu proiectul de lege menţionat.

Aş vrea să vă prezint faptul că, pe de o parte, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a dat un aviz cu amendament, dar ulterior a revenit şi a dat un aviz negativ.

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a avizat favorabil, cu amendamente, însă în urma discuţiilor realizate la comisie, în prezenţa Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, Ministerului Economiei, Ministerului Mediului, confederaţiilor sindicale şi organizaţiilor nonguvernamentale, membrii comisiei supun plenului respingerea, propunerea de respingere a iniţiativei legislative.

Media
No rating yet

Comments are closed.