Marţi, 31 martie, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului Local, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii, ce a început la ora 12.40, cu o întârziere de 40 de minute faţă de programul anunţat şi cu scuzele de rigoare ale executivului Primăriei. Viceprimarul Radu Ababei şi consilierul local Ilie Bîrzu s-au aflat printre întârziaţi, întrucât au făcut parte din comisia de examinare a concursului pentru ocuparea postului de manager al Teatrului Municipal „Bacovia”.

Deşi ordinea de zi a fost una bogată, doar la câteva proiecte de hotărâre au existat „observaţii” din partea consilierilor.

Nedumeriri cu privire la modificarea hotărârii privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi non-profit

Întrucât proiectul de hotărâre nu a apărut pe site-ul Primăriei Bacău, fiind singurul în această situaţie (niciunul dintre consilieri nu a sesizat acest aspect), viceprimarul Radu Ababei a explicat, pe scurt, că „este vorba doar de necesitatea modificării comisiei tehnice, comisie care îşi propune doar să centralizeze propunerile comisiilor de specialitate, să facă amendamente la noul Ghid al Solicitantului”. Consilierul Dragoş Ştefan a dorit să ştie cine a nominalizat aceste persoane şi dacă îndeplinesc condiţiile pentru a face parte din comisie. Astfel, am aflat că acestea au fost singurele persoane disponibile, fiind „ găsite” de Radu Ababei şi dipuse să facă parte din comisia tehnică, acest lucru fiind peste atribuţiile lor de serviciu, „gratuit şi în plus”. Cu toate acestea, nu s-a pus problema externalizării acestor servicii, în condiţiile în care, cu toţii ştim cât este de dificil ca un singur funcţionar public să îndeplinească responsabilităţile a doi. Procedura utilizată a fost prin vot secret.

Discuţii aprinse la adoptarea proiectului de hotărâre privind norma de hrană a personalului Poliţiei Locale a Municipiului Bacău

Viceprimarul Vasile Tescaru a cerut să se discute direct pe hotărârea de consiliu care reglementează „normele pentru aplicarea legii care le dă dreptul poliţiştilor locali, în limita bugetului Primăriei, să aibă acces la norma de hrană”, „dacă o are cineva”. Aşadar, a început polemica pentru a se stabili „în ce condiţii trebuie şi în ce condiţii nu trebuie” primită de către angajaţii Poliţiei Locale norma de hrană. Impresia pe care au lăsat-o consilierii noştri a fost aceea că, din păcate, nu cunosc suficient de bine legea şi nici interpretarea acesteia, întrucât „dezbaterea” a fost departe de a fi concisă şi uşor de înţeles pentru publicul larg. Noroc de sugestia consilierului local Raluca Năstase, care a propus o scurtă recapitulare a celor 5 puncte discutate, cu modificările aferente. Astfel, Ovidiu Popovici a precizat:

Art. 2 din HCL 304/29.12.2014 specifică următoarele:

Norma de hrană nu se va acorda personalului din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Bacău în următoarele situaţii:

  1. În situaţia sancţionării disciplinare, pe perioada aplicării sancţiunii – propunerea consilierilor locali Neculai Nechita şi Cristinel Manolache şi a viceprimarului Vasile Tescaru este ca aceasta să fie scoasă;
  2. În situaţia în care se constată nerespectarea regulamentului intern a fişei postului – Neculai Nechita doreşte să fie scoasă, Cristinel Manolache şi Vasile Tescaru să rămână;
  3. În situaţia absenţelor nemotivate, pe toată perioada lunii în care s-au constat acestea – Neculai Nechita doreşte să fie scoasă, Cristinel Manolache şi Vasile Tescaru să rămână;
  4. Pe perioada concediului de odihnă – aici există unanimitate, toată lumea doreşte să fie scoasă;
  5. Pe perioada concediilor medicale – Neculai Nechita doreşte să fie scoasă, Cristinel Manolache şi Vasile Tescaru să rămână.

-

În urma votării amendamentelor consilierilor, a trecut cel propus de Cristinel Manolache şi Vasile Tescaru, cu modificările evidenţiate mai sus. Astfel, după mai bine de 30 de minute de discuţii, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Menţinerea sistemului individual de facturare şi încasare a contravalorii energiei termice – subiect sensibil pentru consilierii UNPR

La acest punct, Dragoş Ştefan a ţinut să formuleze următoarea observaţie:

 

Aş vrea la acest proiect să medităm mai mult. Totodată, doresc să aduc la cunoştinţă colegilor mei că acest proiect preia HCL 418. Mai exact, este vorba de facturarea cotei părţi din consumurile totale de energie termică înregistrate pe contoarele de energie. Suntem într-o piaţă liberă, în care fiecare cetăţean este liber să îşi aleagă furnizorul de energie. Aşa cum am propus şi în celelalte şedinţe, cei care sunt branşaţi la Thermoenergy ar trebui să suporte şi costurile adiacente de facturare, fără a fi ajutaţi de cei care au centrale termice. […] Cei care au rămas la Thermoenergy să-şi asume costurile pentru acest furnizor, împreună cu acesta. Se crează astfel o discriminare, la care nu vrem să fim părtaşi.

-

Astfel, consilierii UNPR au votat împotriva adoptării acestui proiect, întrucât „nu este corect ca cetăţenii care primesc energie termică de la un furnizor, să achite energia termică de la altul”. După mai bine de 30 de minute de discuţii, s-a stabilit faptul că argumentele prezentate „nu fac obiectul proiectului de faţă”, acesta fiind aprobat cu 14 voturi „pentru”, 5 „împotrivă” şi 3 abţineri.

O nouă solicitare de vizitare a șantierului Spitalului Municipal Bacău a consilierilor UNPR 

Cristinel Manolache si-a exprimat, din nou, dorinţa de a cunoaşte în detaliu situaţia lucrărilor de la Spitalul Municipal, fiind interesat de organizarea unei vizite „pe teren”, pentru a vedea, concret, cum au fost investiţi banii publici. Astfel, Vasile Tescaru a citit răspunsul oficial venit din partea companiei de construcţii care a câştigat licitaţia, adresă în care se precizează următoarele:

După cum vă este cunoscut la acest moment, Spitalul Municipal Bacău este un şantier în lucru, al cărui obiectiv nu este încă finalizat şi, pe cale de consecinţă, nu este deschis publicului. În acest moment, există în şantier o serie întreagă de materiale, echipamente, scule şi dispozitive specifice. […] Acestea pot cauza accidente de muncă. […] De asemenea, în prezent sunt în derulare activităţi de expertizare tehnică comandate de către instituţia dumneavoastră pentru stabilirea stadiului fizic realizat […] consorţiul permiţând accesul controlat şi însoţit al experţilor desemnaţi. […] Vă comunicăm că nu suntem de accord cu accesul în perimetrul şantierului a altor persoane.

-
Media
No rating yet

Comments are closed.