Propunere pentru noii consilieri băcăuani: transparentizați activitatea Primăriei, Consiliului Local și a Consiliului Județean Bacău

consiliul-local-bacauMâine vor avea loc, la intervale scurte de timp una față de cealaltă, ședințele de constituire ale Consiliului Local și Consiliului Județean Bacău. Pentru că nu avem prea mult timp de pierdut cu formalitățile, ne-am propus să venim deja în sprijinul noilor consilieri cu propuneri clare pentru transparentizarea activității celor două instituții care ne guvernează la nivel local.

Astfel, revenim asupra unor recomandări transmise și vechilor conduceri municipale și județene, dar care au rămas fără prea multe rezultate. Ce ne dorim este simplu – o transparență mai mare a activității Primăriei, Consiliului Local și a Consiliului Județean Bacău. Subiectul fost unul des auzit pe perioada campaniei electorale recent încheiate, mulți candidați susținând sus și tare că vor ca cetățenii să fie mai implicați în luarea deciziilor. Rămâne astfel de văzut dacă noile conduceri politice locale vor avea mai multă atenție față de solicitările cetățenilor, așa cum au promis.

Fără alte introduceri, vă prezentăm mai jos solicitările noastre transmise noilor aleși băcăuani încă din prima zi a mandatului acestora:

În atenția:

 • Primarului municipiului Bacău;
 • Viceprimarilor municipiului Bacău;
 • Consilierilor locali ai municipiului Bacău;
 • Președintelui Consiliului Județean Bacău;
 • Vicepreședinților Consiliului Județean Bacău;
 • Consilierilor județeni.

Asociația Romanian Youth Movement for Democracy din Bacău, organizație ce activează în domeniul democrației, tineretului și implicării cetățenilor în procesul decizional, vă propune o listă de recomandări care să contribuie la transparentizarea activității instituției în care ați fost aleși să reprezentați interesele cetățenilor municipiului și județului Bacău. Solicitările noastre au la bază atât reglementările legale ale Legii nr. 52/2003 privind Transparența Decizională în Administrația Publică, Legii nr. 215/2001 a Administrației Publice locale, Regulamentului de Organizare și Funcționare al CL și CJ Bacău și normele Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă, cât și încrederea că împreună avem un scop comun – o administrație mai transparentă, cu cetățeni mai informați și implicați în procesul decizional.

Vă prezentăm în continuare lista recomandărilor RYMD menite să crească gradul de transparență al activității Consiliului Local și Județean Bacău și al implicării cetățenilor în procesul decizional:

 1. Organizarea ședințelor Consiliului Local și Județean Bacău
 • Agenda ședințelor ordinare și extraordinare ale CL și CJ Bacău să includă, la afișarea ei pe site, link-uri funcționale către toate proiectele de hotărâre care urmează să fie discutate. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, art. 7, alin. 2, prevede că orice proiect de act normativ trebuie să fie transmis opiniei publice cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice;
 • Anunțul de convocare al ședințelor CL și CJ (data, loc, agenda cu link către proiecte) să apară pe prima pagină a site-urilor Primăriei și Consiliului Județean Bacău, în locuri vizibile, în termenul prevăzut de lege (3 zile la ședințele extraordinare, 5 zile la cele ordinare – Legea nr. 215/2001, art. 39, alin. 3 (CL), respectiv art.94, alin. 3);
 • Procesul verbal al fiecărei ședințe să fie afișat în timpul prevăzut de lege (maxim trei zile după ședință). În prezent, termenul nu este respectat, până la publicarea procesului verbal putând trece chiar și peste 30 de zile. Legea nr. 215/2001, art. 42, alin. 7 prevede că „În termen de 3 zile de la terminarea ședinței, secretarul unității administrativ-teritoriale afișează la sediul primăriei și, după caz, pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței”;
 • Bugetele, procesele verbale ale ședințelor ordinare, extraordinare, ale ședințelor comisiilor de specialitate, precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) și celelalte documente de interes public să fie publicate în format deschis (Excel, Word etc). Măsura vine în acord cu Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership), semnat de către Guvernul României, ce reprezintă un acord internațional ce vizează angajarea guvernelor în promovarea transparenței, combaterea corupției și utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare și dialogul cu cetățenii, în special prin elaborarea și implementarea de politici în domeniul datelor publice deschise. Termenul pentru implementarea acestor politici a fost sfârșitul anului 2014.
 • Stabilirea unei proceduri clare de luare a cuvântului de către cetățeni în ședințele CL și CJ: să fie prevăzut un timp de 30 de minute înainte de fiecare ședință care să poată fi acordat cetățenilor care doresc să ia cuvântul, iar înscrierea să se poată face online. În prezent, regulamentele de funcționare nu prevăd o metodologie de înscriere a cetățenilor la luarea cuvântului, însă în practică se solicită o cerere prealabilă care, de multe ori, nu primește un răspuns ori se invocă diferite motive pentru împiedicarea cetățenilor să se exprime public;
 • Implementarea unui sistem de vot electronic în ședințele de CL și CJ;
 • Implementarea unui sistem de transmitere a ședințelor ordinare și extraordinare în direct, pe internet și publicarea lor ulterioară pe site-urile instituțiilor.
 1. Activitatea consilierilor locali și județeni
 • Toate documentele redactate de consilierii locali și județeni (declarații de avere, interese, rapoarte de activitate, CV-uri) să fie publicate în format deschis (Excel, Word), în conformitate cu Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă;
 • Propunem adoptarea modelului Raportului de activitate sugerat de RYMD, realizat în conformitate cu prevederile legale. De la propunerea acestuia, în decembrie 2014, modelul de raport de activitate a fost preluat de șase consilieri județeni și de niciun consilier local;
 • Într-o pagină separată a website-urilor Primăriei și Consiliului Județean, să fie precizate următoarele informații pentru fiecare consilier local și județean:
 • Datele de contact (e-mail, telefon);
 • Orele de audiență și locația acestora;
 • Audiențele/întâlnirile cu cetățenii organizate și rezultatele acestora. Potrivit art. 51, alineatul 3 din Legea 215/2001, „Consilierii locali sunt obligați ca, în îndeplinirea mandatului, să organizeze periodic întâlniri cu cetățenii și să acorde audiențe”.
 • Rapoartele de activitate anuale publicate în format deschis, în termenul prevăzut de lege. Legea 215/2001 prevede, la art. 51, alin. 4, că „Fiecare consilier local, precum si viceprimarul sunt obligați să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului”.
 • Proiecte de hotărâre inițiate și amendamentele aduse în comisiile de specialitate și plenul CL/CJ.
 1. Bugetul Primăriei și al Consiliului Județean Bacău
 • Proiectul de buget adoptat în fiecare an, inclusiv rectificările ulterioare, trebuie să respecte legislația privind consultarea publică. Aceste consultări trebuie să fie reale, prin organizarea de dezbateri publice sub forma unor întâlniri și discuții între aleșii politici și cetățeni, nu doar să se limiteze la posibilitatea transmiterii, în scris, a unor observații (Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice locale prevede faptul că proiectul bugetului local se publică în presa locală sau se afișează la sediul unității administrativ-teritoriale, existând un termen de contestații de 15 zile);
 • Pe paginile de internet ale Primăriei și Consiliului Județean să existe o rubrică dedicată achizițiilor publice, în care să fie publicate anunțurile de achiziții, câștigătorii și prețurile plătite din bugetul public;
 • Proiectul de buget și bugetul aprobat să fie publicate pe website-ul instituțiilor în format deschis.

Vă mulțumim!

Documentul poate fi descărcat și în format PDF.

Resurse utile pentru noii aleși băcăuani:

Media
No rating yet

Comments are closed.