Miercurea trecută, a fost votată, în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi al Senatului, retrimiterea la comisiile de specialitate a Legii privind pensiile parlamentarilor. Întrucât va fi votată, din nou, în curând, în plen, am analizat alte două propuneri legislative cu privire la sistemul de pensii. Printre iniţiatorii acestora, s-au aflat și doi dintre reprezentanţii noştri în Parlamentul României: deputatul Ion Melinte şi senatorul Marcel Bujor.

Mai multe despre Legea privind pensiile parlamentarilor, puteţi citi aici: 8 parlamentari băcăuani susţin dreptul de a beneficia de o indemnizaţie lunară care să „întregească” venitul obţinut din pensie.

Melinte-IonDeputatul Ion Melinte propune diminuarea vârstei de pensionare pentru primarii care au realizat stagiul complet de cotizare

În expunerea de motive, se precizează faptul că propunerea legislativă are ca scop completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, astfel încât să corecteze unele inechităţi dintre diferite categorii de pensionari, apărute prin implementarea legii.

Având în vedere condiţiile de muncă a primarilor şi anume, stres şi răspundere, prin această propunere legislativă s-a introdus un nou articol, respectiv art. 531, prin care primarii care au realizat stagiul complet de cotizare să beneficieze de reducerea vârstei standard de pensionare cu un an pentru fiecare mandat de 4 ani, dar nu mai puţin de 60 de ani.

Concret, modificarea legii arată în felul următor:

Articol unic. – După articolul 53 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 531, cu următorul cuprins:

„Art. 531. – (1) Primarii care au realizat stagiul complet de cotizare beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu un an pentru fiecare mandat de patru ani.

(2) Vârsta de pensionare redusă, prevăzută la alin. (1), nu poate fi mai mică de 60 de ani.”

Pentru a urmări întregul proces legislativ, accesează link-ul următor: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistmul unitar de pensii publice.

Bujor-Dumitru-MarcelSenatorul Marcel Bujor propune a 13-a pensie

În expunerea de motive, iniţiatorii precizează faptul că, prin prezenta propunere legislativă, se doreşte completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în sensul acordării celei de-a 13-a pensii.

Realitatea vieţii sociale relevă marile dificultăţi cu care se confruntă persoanele vârstnice cu pensii mici care fac faţă cu greu cheltuielilor pentru plata utilităţilor şi ale alimentaţiei de zi cu zi. Pentru aceştia restanţele la întreţinere au devenit o povară. De regulă, la finele anului se acumulează datoriile la plata costurilor pentru încălzire, energie electrică, apă şi canalizare, lipsindu-i de minimele mijloace pentru aprovizionarea cu alimente tradiţionale la masa sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou, circumstanţă generatoare de măsuri disperate.

În Constituţia României există prevederea conform căreia România este un stat social care are obligaţia de a asigura tuturor cetăţenilor săi un trai decent.

Una dintre posibilităţile de a atenua această stare de lucruri este acordarea celei de a 13-a pensii, practică existentă şi în alte state cu resurse mai mici decât ţara noastră. Având în vedere, pe de altă parte şi constrângerile bugetare, propunem acordarea celei de a 13-a pensii, în mod diferenţiat, numai persoanelor cu o pensie sub nivelul salariului mediu brut pe economie. Propunem ca, pentru persoanele cu o pensie mai mică sau egală cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată, cea de a 13-a pensie să fie echivalentă cu cuantumul acestuia, iar pentru persoanele care primesc o pensie în cuantum mai mare decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată, şi până la salariul mediu brut, inclusiv, cuantumul celei de a 13-a pensii se stabileşte la nivelul a jumătate din salariul minim brut pe ţară garantat în plată. Acest mod de acordare a celei de a 13-a pensii are menirea de a reduce decalajele dintre diversele categorii sociale şi de a spori, prin măsuri de protecţie raţionale, solidaritatea şi coeziunea socială, puternic afectate de excesiva polarizare actuală.

Concret, iniţiativa legislativă propune următoarele modificări:

Articol unic: Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

  1. Articolul 51 se completează cu o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) a 13-a pensie”

  1. După articolul 93 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 5-a Al, alcătuită din articolul 93Al, cu următorul cuprins:

„SECŢIUNEA a 5-aAl A 13-a pensie

ART. 93A1

  • A 13-a pensie se acordă anual, la cerere, persoanelor care au un drept de pensie sub nivelul salariului mediu brut pe economie şi nu realizează alte venituri.
  • A 13-a pensie se stabileşte la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată pentru toate persoanele îndreptăţite care primesc o pensie mai mică sau egală cu cuantumul acestuia.
  • Pentru persoanele care primesc o pensie în cuantum mai mare decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată, şi până la nivelul salariului mediu brut pe economie, inclusiv, cuantumul celei de a 13-a pensii se stabileşte la nivelul a jumătate din salariul minim brut pe ţară garantat în plată.”

Procesul legislativ poate fi urmărit accesând următorul link: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Media
No rating yet

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.