ÎNTREBARE

Adresată: Doamnei Preşedinte Ileana Ciutan, Casa Naţională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale.

De către: Deputat PSD Bacău, Miron Smarandache.

Obiectul întrebării: Memoriul domnului Gheorghe Burlacu, din sat Frumoasa, comuna Balcani, judeţul Bacău.

Stimată doamnă Preşedinte,

Vă supun atenţiei petiţia domnului Gheorghe Burlacu, din satul Frumoasa, comuna Balcani, judeţul Bacău, care mi s-a adresat în cadrul audienţelor parlamentare cu rugămintea de a vă solicita reanalizarea dosarului său de pensie. Petentul susţine că la ultima recalculare a pensiei sale nu i-au fost luate în calcul sporurile aferente perioadei 1 martie 1990-1 aprilie 2001, respectiv 11 ani în care domnul Burlacu nu a avut trecute în cartea de muncă bonificaţiile acordate de angajator pentru diferitele sporuri primite. Cetăţeanul din Bacău precizează că pensia sa actuală nu conţine o serie de stimulente cu caracter permanent primite în perioada în care a activat în câmpul muncii, respectiv sporurile aferente grupei a ll-a de muncă şi cel pentru vechime în petrol, petentul fiind fost angajat în cadrul S.C. OMV Petrom S.A. în perioada 11.09.1984-18.03.2002, respectiv la PETROREP Moineşti, Schela de Petrol Zemeş, Schela de P.P. Zemeş, având meseriile de lăcătuş-mecanic şi şofer. Potrivit angajatorului, în perioada 11.09.1984- 01.04.1992 sporurile au fost acordate în baza Legii nr. 57/1974, art. 66-spor vechime în muncă şi art. 68(3)-spor condiţii grele de muncă, în timp ce în perioada 01.04.1992-01.04.2001, sporurile menţionate au fost permanente şi au fost acordate în baza Contractelor Colective de Muncă aplicabile.

Menţionez că domnul Gheorghe Burlacu a depus toate documentele amintite, respectiv adeverinţele constatatoare emise de SC Petrom SA către instituţia competentă, respectiv Casa Judeţeană de Pensii Bacău, unde a cerut în repetate rânduri verificarea situaţiei semnalate.

În consecinţă, vă rog respectuos stimată doamnă preşedinte să dispuneţi reanalizarea dosarului de pensie al domnului Gheorghe Burlacu şi să formulaţi un răspuns la petiţia sa, ca autoritate competentă în domeniul respectării legii pensiilor din România.

Solicit răspuns scris.

Deputat PSD Bacău, Miron SMARANDACHE

Media
No rating yet

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.