Adresată: Domnului Ministru Daniel Constantin. Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

De către: Deputat PSD de Bacău. Miron Smarandache.

Obiectul întrebării: Bulversarea activităţii micilor producători agricoli din judeţul Bacău.

Stimate domnule Ministru,
O serie de mici producători agricoli din judeţul Bacău mi-au semnalat că le-a fost serios perturbată activitatea cotidiană din domeniu, după modificările recente efectuate la normele Legii 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol. Fermierii, în marea lor majoritate producători de legume şi fructe în propriile grădini, sunt nemulţumiţi din cauza numărului suplimentar de acte necesar a fi întocmite după schimbarea legii amintite, şi anume noile atestate de producător şi carnetele de comercializare ale produselor agricole.

Mai mult decât atât, autorităţile abilitate îi verifică acum pe micii producători, pentru a urmări cu exactitate ce suprafeţe de teren deţin în proprietate, precum şi ce culturi sunt în derulare, respectiv cereale sau legume. Fermierii băcăuani susţin că s-au săturat de birocraţie şi numărarea fiecărui fir de ceapă din grădină îi determină să renunţe pur şi simplu la această activitate, oricum dificilă şi din cauza altor neajunsuri, precum accesul dificil în pieţe şi concurenţa neloială cu samsarii de legume şi fructe.

Vă întreb respectuos, domnule Ministru:

1. Care sunt condiţiile necesar a fi îndeplinite de către micii producători agricoli, astfel încât ei să respecte noile reglementări?

2. A existat o campanie de informare la nivelul comunelor şi satelor din România, şi punctual din judeţul Bacău, pentru a informa oamenii despre etapele pe care le au de parcurs pentru a fi în legalitate?

3. Care este stadiul acestui recensământ al culturilor, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Bacău?

4. Câte atestate de producător şi carnete de comercializare ale produselor agricole au fost emise de la intrarea în vigoare a noii legi, la nivel naţional şl al judeţului Bacău?

Solicit răspuns scris.

Media
No rating yet

Comments are closed.