Parlamentarii băcăuani Lucian Ciubotaru, Viorica Marcu, Ionel Palăr, Dragoş Luchian (PNL) şi Cosmin Necula (PSD) se numără printre cei 108 iniţiatori ai unui proiect de lege care propune completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului.

11258695_967064096667761_1358244337_n

Concret, la articolul 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. l95/2005 privind protecţia mediului, se introduce un nou alineat, alineatul (31), după cum urmează:

„(31) Este interzisă construirea instalaţiilor pentru valorificarea şi eliminarea deşeurilor periculoase şi/sau radioactive la o distanţă mai mică de 20 km faţă de linia de ţărm a Mării Negre, faţă de ariile protejate şi faţă de localităţi urbane.”

Expunerea de motive a propunerii legislative

După 1990 au apărut în România o serie de activităţi privind valorificarea şi eliminarea deşeurilor, construindu-se o serie de depozite de deşeuri, acestea generând adevărate trasee de transport a deşeurilor poluante din diverse ţări europene către România.

Autorităţile în domeniul mediului au stabilit o serie de reglementări cu privire la condiţiile de autorizare a înfiinţării de astfel de depozite, precum şi diminuarea impactului asupra mediului, datorat depozitelor de deşeuri industriale şi/sau toxice, rafinăriilor petroliere sau instalaţiilor în producerea îngrăşămintelor chimice, care produc poluanţi sau deşeuri periculoase. În acest sens, a fost elaborată Legea nr. 137/2005 cu modificările şi completările ulterioare.

Din păcate, în Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 nu s-a avut în vedere faptul că nu există o reglementare mai strictă asupra modalităţii de construire a centrelor de gestionare sau depozitare a deşeurilor industriale, rafinăriilor, instalaţiilor pentru producerea îngrăşămintelor chimice, combinatelor siderurgice, centralelor nucleare sau centralelor electrice, care utilizează elemente radioactive, precum şi a altor unităţi industriale care produc poluanţi sau deşeuri periculoase în arealul teritorial aflat în zonele protejate natural sau pe litoralul Mării Negre.

Având în vedere faptul că fiecare membru al Uniunii Europene are însă capacitatea de a stabili condiţii mai stricte în ceea ce priveşte coordonatele fundamentale ale Politicii europene în domeniul protecţiei mediului, menţionăm în acest sens dispoziţiile art. 193 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), parte integrantă a Tratatului de la Lisabona, cu valoare de principiu, care prevede că „măsurile de protecţie adoptate în temeiul articolului 192 nu pot împiedica niciun stat membru să menţină sau să stabilească măsuri de protecţie mai stricte” cu precizarea că acestea trebuie să fie compatibile cu prevederile tratatelor europene. Din acest punct de vedere, este necesară o zonă tampon, pentru a se putea interveni in cazul unui accident ecologic. Distanţa de 20 km faţă de linia ţărmului Mării Negre, a localităţilor urbane şi a ariilor protejate constituie o măsură necesară pentru diminuarea riscurilor.

Pentru a urmări întregul proces legislativ al propunerii, accesează următorul link: Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului.

Media
No rating yet

Comments are closed.