“Să facem front comun pentru reducerea fenomenului violenţei în şcoli”

Am primit răspuns la interpelarea adresată ministrului educaţiei naţionale, Remus Pricopie, pe tema strategiei referitoare la reducerea fenomenului violenţei în şcoli. Din păcate, în România fenomenul violenţei în şcoli a căpătat proporţii cotidiene, opt şcoli din zece confruntându-se cu o anumită formă de violenţă: violenţă între elevi, violenţa elevilor împotriva profesorilor, violenţa profesorilor împotriva elevilor, violenţa unor tineri din afara şcolii faţă de elevi sau chiar faţă de profesori. Un studiu al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei arată că pe primul loc se află violenţa între elevi, urmată de violenţa elevilor faţă de profesori, pe ultimul loc aflându-se violenţa profesorilor împotriva elevilor. Astfel, fenomenul violenţei este întâlnit în 73,3% din şcolile generale şi 80,6% din şcolile post gimnaziale, am precizat în documentul trimis conducerii Ministerului Educaţiei.

“Pentru prevenirea şi combaterea fenomenului de violenţă, Ministerul Educaţiei Naţionale a elaborat o serie de documente strategice cu privire la problematica prevenirii şi combaterii violenţei şi delincvenţei juvenile în mediul şcolar, care presupune o abordare integrată şi care, în parteneriat cu alte instituţii, sunt implementate la toate nivelurile (naţional, judeţean, local şi cu precădere la nivelul unităţilor de învăţământ)”, a precizat ministrul Remus Pricopie în răspunsul trimis. Ministrul a mai adăugat că, în conformitate cu strategia MEN, în prezent, la nivelul ISJ/ISMB s-au format comisiile pentru prevenirea şi combaterea fenomenului de violenţă, din care fac parte reprezentanţi ai ISJ/ISMB, directori de unităţi de învăţământ, părinţi, elevi, reprezentanţi ai primăriilor, ai Jandarmeriei, Poliţiei judeţene/IGPR, Poliţiei de Proximitate.

“Din rapoartele transmise către MEN s-au desprins diferite iniţiative, concretizate în programe şi măsuri de prevenire a violenţei în unităţile de învăţământ, axate pe derularea de proiecte antiviolenţă, consiliere psihologică, participarea periodică a ofiţerilor de prevenire şi a poliţiştilor de proximitate la şedinţele cu părinţii, organizarea de şedinţe cu părinţii ai căror copii au probleme de comportament, implementarea şi monitorizarea aplicării la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ a unei proceduri de intervenţie în situaţii de violenţă în mediul şcolar, realizate în parteneriat de către toate instituţiile cu rol în prevenirea violenţei locale”, a mai precizat ministrul educaţiei. Remus Pricopie a afirmat de asemenea că începând cu anul şcolar 2012-2013, în colaborare cu MAI, s-a decis colectarea datelor privind cazurile de violenţă şcolară pe patru categorii: atac la persoană, atentat la securitatea unităţii şcolare, atentat la bunuri, alte fapte de violenţă sau atentate la securitate în spaţiul şcolar. “În ce priveşte cazurile de violenţă şcolară pentru anul şcolar 2012-2013, la nivel naţional numărul acestora a fost de 24.373, din care: 16.337 pentru atac la persoană, 776 pentru atentat la securitatea unităţii de învăţământ, 4.919 pentru atentat la bunuri şi 2.341 pentru alte fapte de violenţă sau atentate la securitatea în spaţiul şcolar.

La nivelul judeţului Bacău, numărul cazurilor de violenţă în şcoală pentru anul şcolar 2012-2013 a fost de 1.062, din care: 530 pentru atac la persoană, 90 pentru atentat la securitatea unităţii de învăţământ, 283 pentru atentat la bunuri şi 159 pentru alte fapte de violenţă sau atentate la securitatea în spaţiul şcolar”, a conchis ministrul educaţiei naţionale.

Media
No rating yet

Comments are closed.