sedinta CLConsiliul Local Bacău a fost convocat în şedinţă extraordinară marţi, 16 februarie 2016, începând cu ora 10.00, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău.

Pe site-ul instituţiei a fost publicat programul sedinţelor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bacău pentru discutarea documentelor şi avizarea proiectelor de hotărâre ce se vor dezbate în şedinţa extraordinară. Toate vor avea loc marţi, la Centrul de Afaceri, înainte de şedinţă. Orarul lor poate fi consultat aici.

Ședințele Consiliului Local sunt publice, astfel încât orice cetățean poate asista la discuții.

Ordinea de zi este compusă din următoarele proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind reglementarea organizării şi desfăşurării de activităţi permanente şi/sau temporare în spaţiile publice cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, din imobilele cu risc seismic I.

Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

2. Proiect de hotărâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului Judeţului Bacău nr. 25/ 01.02.2016 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Dragoş Daniel Ştefan, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, judeţul Bacău, precum şi declararea locului de consilier local vacant.

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 144/2012 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute către EON DISTRIBUŢIE România S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Turbinei, str. Aeroportului şi str. Prelungirea Bradului.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

5. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori din HCL nr. 21/2016 prin care s-a aprobat Regulamentul pentru premierea sportivilor şi antrenorilor/ tehnicienilor din cadrul cluburilor sportive din Municipiul Bacău, care au obţinut performanţe deosebite Ia competiţiile sportive internaţionale oficiale, în anul 2015.

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Media
No rating yet

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.