Marți, 19 iulie, Consiliului Județean se întrunește în ședință ordinară. Rectificarea bugetului, pe ordinea de zi

sedintacj-bacauConsiliul Judeţean Bacău se întrunește în şedinţă ordinară marți, 19 iulie 2016, începând cu ora 10:00, în sala mare de şedinţe a CJ. Pe ordinea de zi se regăsesc proiecte importante, precum rectificarea bugetului propriu al CJ pe anul 2016, neexercitarea dreptului de preemţiune de către CJ Bacău pentru cumpărarea imobilului „Fosta Şcoală Comercială” și aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru lucrările la clădirea Vivariu.

Ședințele Consiliului Judeţean sunt publice, astfel încât orice cetățean poate asista la discuții.

Ordinea de zi este alcătuită din următoarele proiecte de hotărâre:

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 06.07.2016;
 2. Proiect de hotărâre privind completarea comisiei de numărare a voturilor constituită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.93/2016;

Iniţiator: dl. Petre-Cezar Olteanu-consilier _ judeţean

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Bacău pe anul 2016;

Iniţiator: dl.Sorin Brasoveanu -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul II 2016 al Judeţului Bacău;

Iniţiator: dl.Sorin Brasoveanu -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Judeţului Bacău a două case de tip familial pentru copii cu handicap, Casa ”Gabriela” şi Casa ”Bogdan”, situate în municipiul Oneşti str.Adrian Păunescu nr.1;

Iniţiator: dl.Sorin Brasoveanu -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Bacău pentru cumpărarea imobilului „Fosta Şcoală Comercială”, situat în municipiul Bacău, str.Cuza Vodă nr.1;

Iniţiator: dl.Sorin Brasoveanu -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău;

Iniţiator: dl.Sorin Brasoveanu -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului Bacău;

Iniţiator: dl.Sorin Brasoveanu -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacă

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor persoane în organele de conducere ale unor organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean;

Iniţiator: dl.Sorin Brasoveanu -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bacău ca membri în comitetul de organizare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2016-2020;

Iniţiator: dl.Sorin Brasoveanu -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bacău în Comisia pentru analiza şi selectarea solicitărilor de acordare a sprijinului financiar pentru tinerii studenţi din judeţul Bacău care efectuează stagii de pregătire în străinătate;

Iniţiator: dl.Sorin Brasoveanu -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la instituţiile de învăţământ special din judeţul Bacău;

Iniţiator: dl.Sorin Brasoveanu -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind intrarea în domeniul public al Judeţului Bacău a unui tocător deşeuri verzi achiziţionat prin Proiectul ”Sistem integrat de management al deşeurilor solide în Judeţul Bacău” şi darea în administrare a acestuia către Oraşul Comăneşti, în scopul realizării proiectului de interes comun ”Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în Judeţul Bacău”;

Iniţiator: dl.Sorin Brasoveanu -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bacău în Adunarea Generală şi în Consiliul de Administraţie ale ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”EURONEST” – A.D.I.E.;

Iniţiator: dl.Sorin Brasoveanu -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier;

Iniţiator: dl.Marius Gabriel Gheorghită -vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice actualizată – faza de proiectare documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul „Lucrări de intervenţie (reabilitare şi modernizare) la clădire Vivariu” ;

Iniţiator: dl.Sorin Brasoveanu -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

Media
No rating yet

Comments are closed.