41 milioane de euro pentru investiții în municipiul Bacău prin POR 2014-2020

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat calendarul estimativ al finanțărilor oferite prin Programul Operațional Regional (POR) de pe urma căruia orașele din România pot beneficia de peste 1,27 miliarde de euro. Totodată, a fost făcută publică și alocarea orientativă pentru municipiile reședință de județ prin Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a POR 2014-2020. Municipiului Bacău îi revine astfel a doua sumă ca valoare din regiunea nord-est – 40,8774 milioane de euro.
alocare-POR-2014-2020

plan-piste-biciclete-bacau

 

Ce investiții pot fi făcute în municipiul Bacău?

Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 poate rezolva câteva dintre problemele urgente ale municipiului Bacău, unele dintre ele fiind amintite în trecutul recent atât de noi, în cadrul diverselor campanii pe care le-am inițiat, cât și de candidați în timpul recentei campanii electorale. Astfel, banii europeni pot fi utilizați pentru construirea de piste pentru biciclete, achiziția de mijloace de transport în comun nepoluante, amenajarea de parcuri, zone pietonale, activități culturale sau dezvoltarea infrastructurii din educație.

O condiție necesară pentru finanțarea investițiilor este ca acestea să se regăsească și în strategia integrată de dezvoltare urbană de la nivel local. În momentul de față, municipiul Bacău nu are dezvoltată o strategie de dezvoltare locală sau un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru perioada 2014 – 2020, fapt pentru care actuala administrație fie grăbește realizarea acestora, fie pierde finanțările europene. Singurul document care arată prioritățile de dezvoltare ale municipiului Bacău –  Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) al municipiului Bacău – datează tocmai din 2010 și poate fi descărcat la acest link:   http://www.primariabacau.ro/fisiere/subpagini_fisiere/PIDU_BACAU_final.pdf

 

În tabelul de mai jos puteți vedea toate obiectivele și tipurile de activități prevăzute linia de finanțare.

Obiectiv Tematic Prioritate de investitie aferentă Regulamentului FEDR Tipuri de activități
OT 4 – economie cu emisii reduse de CO2 PI 4 (e) – mobilitate urbană durabilă măsuri pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon in zonele urbane (piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice etc.)
OT 6 – conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor PI 6 (e) – îmbunătățirea mediului urban, revitalizarea orașelor revitalizarea zonelor urbane (reconversia și refuncționalizarea terenurilor abandonate etc.)
OT 9 – promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a discriminării PI 9 (b) revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate

acțiuni integrate pentru comunități marginalizate prin:  clădiri pentru activități educative, culturale și recreative; zone verzi de mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, etc.; străzi urbane și utilități de bază la scară mică

OT – 10 investiții în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții PI 10 investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională infrastructura de educație (creșe, gradinițe, licee tehnologice, școli profesionale)

 

Nevoia unei consultări a cetățenilor pentru stabilirea investițiilor

Din punctul meu de vedere, una dintre condițiile obligatorii pe care investițiile ce urmează a fi făcute prin POR trebuie să le îndeplinească este asumarea lor de către primărie în urma unei consultări publice reale cu cetățenii. Din și așa puținele fonduri atrase în Bacău în ultimii ani, multe au creat nemulțumiri chiar în rândul beneficiarilor finali – cetățenii. Amintesc aici, în primul rând, de proiectul “Creare şi modernizare spaţii verzi în municipiul Bacău”, care a creat numeroase reacții împotriva modului în care s-au refăcut spațiile verzi din apropierea blocurilor, ca să nu mai vorbim de proiectele de asfaltare a străzii Milcov sau de amenajare a Insulei de Agrement. În plus, nu de puține ori am văzut că administrația duce lipsă de inspirație când vine vorba de investiții, astfel că feedback-ul din partea comunității băcăuane ar putea aduce idei valoroase pentru viitoarele investiții. Aștept, așadar, cu mare curiozitate comportamentul noii conduceri a municipiului în ceea ce privește consultarea cetățenilor pe subiecte seriose, sperând că de acum înainte vom renunța la strategiile de „cârpeală” pe ultima sută de metri a unor obiective de investiții pe care fie nu le duc la bun sfârșit, fie nu sunt pe placul cetățenilor.

Media
No rating yet

Comments are closed.