ÎNTREBARE

Adresată: Domnului ministru Robert-Marius Cazanciuc Ministerul Justiţiei

De către: Domnul Senator Marcel Bujor Circumscripţia electorală: Bacău Grup Parlamentar: PSD Şedinţa Senatului din data de: 19.02.2015

Obiectul întrebării: Reabilitarea infrastructurii Judecătoriei Oneşti

Stimate domnule ministru,

Judecătoria din municipiul Oneşti, judeţul Bacău se confruntă cu o infrastructură învechită şi condiţii improprii în vederea desfăşurării actului de justiţie. Mobilierul nu a mai fost schimbat din anul 1971, calculatoarele şi imprimantele din 2006. Actul de justiţie se desfăşoară în spaţii mici, nearisite, fără lumină naturală suficientă, unde se înghesuie judecători, procurori, avocaţi, grefieri şi cetăţeni.

Instanţa de judecată are nevoie de lucrări de reabilitare şi extindere a spaţiilor existente, reabilitarea termică a clădirii, schimbarea mobilierului învechit, adaptarea infrastructurii IT la noile coduri penale, modernizarea infrastructurii informatice şi asigurarea unor condiţii optime pentru o justiţie eficientă.

Având în vedere situaţia precară cu care se confruntă Judecătoria Oneşti, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicaţi dacă aveţi în vedere identificarea unei surse de finanţare pentru reabilitarea infrastructurii instanţei de judecată din Oneşti, prin crearea condiţiilor optime de desfăşurare a actului de justiţie la standarde europene, atât pentru cetăţeni, cât şi pentru personalul instanţei.

Solicit răspuns scris.

Media
No rating yet

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.